Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen maksuja alennetaan – lakiehdotus lausunnoille

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 3.7.2017 16.00
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Varhaiskasvatuksen maksuja alennettaisiin yli 70 miljoonalla eurolla 1.1.2018 alkaen.

Esityksen tavoitteena on, että pieni- ja keskituloisilta perittäviä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan. Näin lisättäisiin työnteon kannustavuutta, parannettaisiin perheiden taloudellista tilannetta ja mahdollistettaisiin useamman lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen. Kenenkään maksut eivät nousisi.

Uudet maksurajat perustuisivat perhekoon mukaan määräytyvään pienituloisuuden rajaan, jota on korotettu 500 eurolla.  Muutoksen myötä arviolta 6 700 perhettä siirtyisi maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Esitys on hallituksen huhtikuun puolivälitarkastelussa tekemän päätöksen mukainen.

Myös 2. lapsen varhaiskasvatusmaksua alennettaisiin siten, että ns. sisaralennus nousee 50 %:iin nykyisestä 10 %:sta. 3. lapsesta alkaen sisaralennus olisi kuten nykyäänkin 80 %.

Esimerkkejä esitetyistä muutoksista

  lapsia varhais-kasvatuksessa tulot yht. 2200 e/kk tulot yht. 3500 e/kk tulot yht. 5000 e/kk
    maksu nyt ehdotettu uudistus maksu nyt ehdotettu uudistus maksu nyt ehdotettu uudistus
Yksin-huoltaja 1 lapsi 33 e/kk 0 e/kk 182 e/kk 155 e/kk 290 e/kk 290 e/kk
2 lasta 27 e/kk 0 e/kk 283 e/kk 137 e/kk 551 e/kk 378 e/kk
2 huoltajaa 1 lapsi 27 e/kk 0 e/kk 149 e/kk 91 e/kk 290 e/kk 252 e/kk
2 lasta 0 e/kk 0 e/kk 217 e/kk

80 e/kk

442 e/kk 321 e/kk

Lausuntoaikaa on 14.8.2017 saakka. Lakimuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Varhaiskasvatusmaksuja alennettiin aiemmin 1.3.2017 lukien. Asiakasmaksulailla säädetään maksujen enimmäismäärä, kunnat voivat päättää myös alemmista maksuista. Maksutulojen menetys kompensoitaisiin kunnille.

Lausuntopyyntö ja muu aineisto valtioneuvoston hankerekisterissä

Lisätietoja:
- neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto, p. 02953 30386