Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 71,5 miljoonaa euroa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2020 15.51
Tiedote

Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt yli 71 miljoonaa euroa Oikeus oppia -kehittämisohjelmasta varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Avustus koskee vuosia 2020-2021. Valtionavustusta myönnettiin 115:lle varhaiskasvatuksen järjestäjälle yhteensä 20 148 674 euroa. Esi- ja perusopetuksen 188:lle järjestäjälle myönnettiin yhteensä 51 299 574 euroa.

Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön palkkakustannuksiin. Tavoitteena on toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähipalvelu- ja lähikouluperiaatteen vahvistaminen. Lisäksi tehostetaan lapsen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea.

-Valtionavustuksella on merkittävä vaikutus koulutuksellisen tasa-arvon ja oppimisen edellytysten vahvistamisessa. Pidän tärkeänä, että myös varhaiskasvatus on erityisavustuksen piirissä. Tällä rahalla saadaan palkattua tarpeellista lisähenkilöstöä opetusryhmien lisäksi nyt myös varhaiskasvatuksen lapsiryhmiin, sanoo ministeri Li Andersson.

Avustusta varhaiskasvatukseen ovat saaneet kunnat ja kuntayhtymät, jotka järjestävät varhaiskasvatusta.

Esi- ja perusopetuksen avustusta ovat saaneet kunnat ja kuntayhtymät sekä yksityiset yhteisöt, joilla on esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämislupa.

Myönnetyt avustukset (esi- ja perusopetus)

Myönnetyt avustukset (varhaiskasvatus)

Lisätietoja:

Esi- ja perusopetuksen avustukset: Opetusneuvos Tommi Karjalainen p. 0295 330 140

Varhaiskasvatuksen avustukset: Erityisasiantuntija Mervi Eskelinen p. 0295 330 160

Koulutus Li Andersson Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus