Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen yli 145 miljoonaa euroa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 13.01
Tiedote

Opetusministeri Anna-Maja Henriksson on myöntänyt 145,7 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Avustus koskee vuosia 2024–2027.

– Tasa-arvoavustuksella on merkittävä vaikutus koulutuksellisen tasa-arvon ja oppimisen edellytysten vahvistamisessa. Tällä rahalla pystytään palkkaamaan tarpeellista lisähenkilöstöä päiväkotien ja koulujen arkeen. Iloitsen siitä, että hallitus panostaa yhdenvertaiseen varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen, opetusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Valtionavustusta myönnettiin 280:lle varhaiskasvatuksen ja/tai opetuksen järjestäjälle yhteensä vuoden 2024 osalta 48 560 299,69 euroa. Myönteisen päätöksen saaneille maksetaan vuosina 2025 ja 2026 saman suuruinen summa, mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Kolmen vuoden aikana jaetaan avustusta siten yhteensä 145 680 899 euroa.

Koulutuksen tasa-arvoa vahvistetaan kohdentamalla tukea erityisesti niille kouluille ja päiväkodeille, jotka sijaitsevat sosioekonomisesti huono-osaisemmilla alueilla. Avustuksella vahvistetaan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen laatua, tasoitetaan oppimiseroja, ehkäistään segregaatiota ja pienennetään lapsi- ja opetusryhmäkokoja.

Avustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen yhdenvertaisuuden, tasa-arvoisuuden ja lähikouluperiaatteen sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Lisäksi edistetään oppimista, hyvinvointia ja vuorovaikutusta sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea.

Valtionavustusta voi käyttää varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön palkkakustannuksiin. Varhaiskasvatuksessa avustusta voidaan käyttää lisähenkilöstön palkkaamiseen lapsiryhmiin suhdelukujen pienentämiseksi ja lasten tuen tarpeisiin vastaamiseksi, esi- ja perusopetuksessa puolestaan opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin ja avustajien palkkaamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla on jaettu erityisavustuksia koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Tarveperustainen rahoitus on vuoden 2023 alusta vakiinnutettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin. Rahoituslain mukaan erityisavustusta voidaan myöntää neljäksi vuodeksi kerrallaan. Rahoituksen ennakoitavuudella pystytään edistämään koulutuksellisen tasa-arvon pitkäjänteisempää kehittämistyötä paikallisella tasolla.

Myönnetyt avustukset

Lisätietoja:

  • Esi- ja perusopetus: Opetusneuvos Mika Puukko, puh. 0295 330 032
  • Varhaiskasvatus: Opetusneuvos Mervi Eskelinen, puh. 0295 330 160
Koulutus Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus