Hyppää sisältöön

Indexjusteringarna av klientavgifterna inom småbarnspedagogiken har fastställts

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2023 13.10
Pressmeddelande

Indexjusteringar har gjorts i avgifterna för småbarnspedagogik och inkomstgränserna. Från ingången av augusti 2024 är den högsta avgiften som tas ut för småbarnspedagogik 311 euro och den lägsta avgiften 30 euro.

Avgiften för det andra barnet är högst 40 procent av avgiften för det äldsta barnet, det vill säga högst 124 euro. Avgiften för de följande barnen är 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.

Indexjusteringar i klientavgifterna och inkomstgränserna görs vartannat år med stöd av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Klientavgiften inom småbarnspedagogiken bestäms utifrån familjens storlek och inkomster samt utifrån hur lång tid barnet deltar i småbarnspedagogiken. Vid fastställandet av avgiften beaktas de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna samt de skattefria inkomsterna för barnet, dess förälder eller någon annan vårdnadshavare samt för en person som lever med föräldern eller vårdnadshavaren i gemensamt hushåll.

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken gäller inte privat småbarnspedagogik.

Mer information: Tarja Kahiluoto, undervisningsråd, tfn 02953 30386

•    Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom småbarnspedagogik (1062/2023), Finlex
•    Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016)