Hyppää sisältöön

Valtionhallinnon asiakirja-aineistojen digitalisaatio etenee

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2019 10.36
Uutinen

Valtionhallinnon aineistojen sähköisen arkistointipalvelun (SAPA) toteutustyö käynnistyi keväällä. Palvelun tehtävänä on valtionhallinnon sähköisten, pysyvästi säilytettävien aineistojen luotettava vastaanotto, säilyttäminen, hallinta ja käyttöön saattaminen. SAPA-järjestelmää rakentavat CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy ja Kansallisarkisto. Työn edistymistä seuraa SAPA-ohjausryhmä.

Palvelu on suunnattu sekä jo alkujaan digitaaliselle kuin digitoidullekin aineistolle ja sen tavoitteena on mahdollistaa Kansallisarkistossa digitaalisten aineistojen yhtenäinen hallinta ja käyttö. Kansallisarkisto tulee tarjoamaan digitaalisten aineistojen käyttöä valtionhallinnon organisaatioille.

Digitaalisten valtionhallinnon asiakirjallisten aineistojen hallinnan edistämiseksi on laadittu SAPA-kokonaisarkkitehtuuri, joka kuvaa toiminnalliset tarpeet, joihin SAPA-palvelulla vastataan. Arkkitehtuuri ei ota kantaa yksittäisten palveluiden toteuttamisvastuisiin tai omistajuuteen.

Arkkitehtuuri on julkaistu Avoindata-palvelussa ja se on käännetty sekä ruotsiksi että englanniksi.

SAPA-palvelua kehitetään vaiheittain

Palvelun kehittäminen liittyy kiinteästi jo aiemmin toteutettuihin säilyttämisen ratkaisuihin ja palveluihin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Palvelu jatkaa Kansallisarkiston alkujaan digitaalisen SÄHKE2-muotoisen aineiston säilyttämisen palvelua. Kansallisarkistoon siirretty alkujaan digitaalinen aineisto on jatkossa hyödynnettävissä kehitettävien palveluiden kautta, eikä jo Kansallisarkistoon siirretty aineisto edellytä uudelleensiirtoa. 

Palvelun kehittäminen etenee vaiheittain. Vuoden 2019 aikana kehitetään erityisesti digitoitujen aineistojen vastaanottoa ja säilyttämistä. Alkujaan digitaalisten aineistojen vastaanoton ja käytön kehittäminen sijoittuu vuoteen 2020. Myöhemmin palvelua kehitetään mm. siirtojen hallinnointiin, kapasiteettiin ja aineistojen rikastamiseen liittyvien toimintojen osalta.

Palvelun teknisestä toteuttamisesta vastaa CSC – Tieteen tietotekniikka keskus Oy, joka vastaa myös pitkäaikaissäilytyksen palveluiden tuottamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Kansallisarkisto osallistuu toteuttamiseen tuoteomistajana.

***

Lisätietoja: