Hyppää sisältöön

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta käsitteli valmennuskulttuuria sekä kansainvälisten kisojen ihmisoikeuskysymyksiä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 23.5.2019 16.48
Uutinen

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta on ottanut kantaa ja antanut suosituksia lasten ja nuorten valmennuskulttuuriin sekä ihmisoikeuksien toteutumiseen kansainvälisissä urheilutapahtumissa ja -kisoissa.

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta haastaa liikunta- ja urheilusektorin toimimaan aktiivisesti lasten ja nuorten valmennuksen ongelmien ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi.

Valmennuksen tulee tukea lapsen terveellistä ja turvallista kasvua ja kehitystä sekä mahdollistaa vaihteleva ja monipuolinen liikunta. Lasten ja nuorten tulee voida osallistua harjoitteluun, valmennukseen ja kilpailuihin vaikuttaviin päätöksiin.

Kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu tai rasismi eivät kuulu liikuntaan ja urheiluun. Seurojen tulee puuttua epäasialliseen käytökseen ja niillä on oltava siihen keinoja.

Toisessa kannanotossaan urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta haastaa urheilutoimijat vaikuttamaan siihen, että ihmisoikeudet toteutuisivat muun muassa kansainvälisten urheilukilpailujen yhteydessä.

Suomen tulee toimia kansainvälisissä urheilujärjestöissä aktiivisesti sen puolesta, että kansainvälisillä lajiliitoilla on yhteisesti hyväksytyt kisapaikkojen valintaan ja tältä osiin ihmisoikeuksiin vaikuttavat linjaukset. Ihmisoikeusongelmat tulee tuoda kansainvälisten lajiliittojen tietoon sekä edistää ihmisoikeuksia ja hyvän hallinnon periaatteita.

Urheilussa tulee osata arvioida eettisiä kysymyksiä ja toimia avoimesti. Urheilijoilla ja urheilun toimijoilla on oikeus osallistua urheilun arvokilpailuihin ja muihin merkittäviin urheilutapahtumiin riippumatta siitä, missä niitä järjestetään. Kaikkien tulee kuitenkin noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama, eri hallinnonalojen ja urheilun toimijoiden välinen koordinaatio- ja yhteistyöelin. Neuvottelukunnan tavoitteena on edistää urheilun eettisyyttä ja siihen liittyvien kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa.

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan kannanotto ihmisoikeuksista urheilun kansainväliseen toimintaan osallistumisessa 

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan kannanotto lasten ja nuorten valmennuskulttuurista