Hyppää sisältöön

Ulkomaankoulujen asemaa ja tulevaisuutta selvitettiin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2019 15.10
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on selvittänyt ulkomaankoulujen asemaa ja tulevaisuutta. Työryhmä arvioi koulujen uudistustarpeita, taloudellisia ja muita toimintaedellytyksiä sekä ulkomaankoulujen opetuksen ja koulutuksen merkitystä osana Suomen koulutusjärjestelmää ja kansainvälistyvää koulutusta.

Työryhmä esittää, että perusopetuslakiin sisällytettäisiin ulkomailla annettavaa opetusta koskevat erityissäännökset. Niillä tarkennettaisiin ulkomailla järjestettävän opetuksen lupaehtoja, jotka koskevat mm. koulutustarvetta, ammatillisia ja taloudellisia edellytyksiä, opetustehtäviä ja oppilaaksi ottoa.

Ulkomailla järjestettävästä opetuksesta ja koulutuksesta perittävistä maksuista tulee laatia arviointi. Lisäksi tulee varmistaa Suomi-koulujen saaman valtionavustuksen riittävä taso.

Ehdotuksen mukaan olisi selvitettävä nykyistä saavutettavamman ulkomaille suuntautuvan etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen kehittämismahdollisuudet ja muutostarpeet. Tavoitteena on tukea nykyistä kattavammin ulkomailla asuvien suomalaisten lasten ja nuorten erityisesti oman äidinkielen (suomi/ruotsi) oppimista perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Työryhmä ehdottaa, että ulkomailla toimivat suomenkieliset peruskoulut voisivat tarjota jatkossa kaksikielistä opetusta, jossa opetuskielenä on suomi, mutta osa opetuksesta kohdekielellä, joka olisi paikallinen kieli. Kaksikielinen opetus olisi tarkoitettu ensisijaisesti maassa vakinaisesti asuvien perheiden kaksikielisille lapsille, joissa kotikielinä ovat suomi ja paikallinen kieli.

Ulkomaankoulut jättivät ehdotukseen oppilaaksi ottamisen kriteereistä eriävän mielipiteen.

Lisätietoja:
- työryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, puh. 02953 30182
- hallitusneuvos Janne Öberg, puh. 02953 30348

Ulkomaankoulujen asema ja tulevaisuus –työryhmän muistio

Koulutus Yleissivistävä koulutus