Hyppää sisältöön

Työryhmä kehittämään ulkomaankoulujen asemaa ja tulevaisuutta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2018 10.22
Tiedote

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut työryhmän kehittämään ulkomailla toimivien suomalaisten peruskoulujen asemaa ja tulevaisuutta. Työryhmän tehtävänä on arvioida ulkomailla annettavan opetuksen tarpeita ja kysyntää sekä ulkomaankoulujen toimintaympäristön muutosta ja siitä seuraavia uudistustarpeita.

Lisäksi ryhmän tehtävänä on arvioida koulujen taloudellisia ja muita toimintaedellytyksiä sekä ulkomaankoulujen opetuksen merkitystä ja asemaa osana Suomen koulutusjärjestelmää, kansainvälistyvää koulutusta ja koulutusvientiä. Näiden pohjalta ryhmän tehtävänä on tehdä esitykset koulujen toiminnan ja säädöspohjan kehittämiseksi.
 
- Ulkomaankoulut ovat tärkeä osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Niillä on keskeinen rooli ulkomailla asuvien suomalaislasten laadukkaan perusopetuksen varmistamisessa. Ulkomaankoulujen merkitys on kasvanut, kun työvoiman liikkuvuus ja ulkomailla tilapäisesti asuvien suomalaisten perheiden määrää on lisääntynyt. Tarvitaan ratkaisuja, joilla ulkomaankouluja kehitetään pitkäjänteisesti ja sitoutuneesti, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.
 
Ulkomailla toimivissa suomalaisissa peruskouluissa annetaan perusopetusta tilapäisesti ulkomailla asuville oppivelvollisille Suomen kansalaisille ja niissä opiskellaan suomalaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Ulkomailla toimii tällä hetkellä kuusi suomalaista peruskoulua. Lisäksi ulkomailla toimii yksi lukiokoulutusta ja vapaata sivistystyötä järjestävä koulutuksen järjestäjä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työryhmän jäseniä ovat hallituksen puheenjohtaja Hilkka Asteljoki (Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys), opetusneuvos Satu Elo (Opetushallitus), hallituksen jäsen Kari Forssten (Tallinnan suomalaisen koulun tukiyhdistys), kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi (opetus- ja kulttuuriministeriö), johtaja Jari Rajanen (opetus- ja kulttuuriministeriö), rehtori Janne Salmela (Moskovan suomalainen koulu), toiminnanjohtaja Tina Strandberg (Suomi-Seura ry) sekä henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas (ulkoministeriö).
 
Ryhmän sihteereinä toimivat hallitusneuvos Janne Öberg opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä opetusneuvos Annamari Kajasto Opetushallituksesta. Työryhmä voi kuulla tarvittaessa asiantuntijoita.

Työryhmän toimikausi päättyy 31.5.2019.
 
Lisätietoja:
Kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi, p. 0295 330 242
Opetusneuvos Johanna Hulkko, p.  0295 330 318

Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Yleissivistävä koulutus