Hyppää sisältöön

Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiö vahvistamaan huippututkimuksen public-private –yhteyksiä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2019 14.54
Tiedote

Valtio perustaa Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiön tukemaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimuksen lippulaivatoimintaa ja huippu-tutkimuksen public-private –yhteyksien vahvistamista. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteyksien edistäminen vahvistaa Suomen osaamisen ja uudistumisen perustaa pitkällä aikavälillä. Valtio luovuttaa säätiölle 60 miljoonan peruspääoman. Säätiön peruspääomaksi siirrettiin Solidiumin salkusta n. 16 miljoonan euron arvosta Kemira Oyj:n, n. 17 milj. euron arvosta Outokumpu Oyj:n ja n. 27 milj. euron arvosta SSAB AB:n osakkeita. Valtioneuvosto päätti asiasta 7. maaliskuuta ja osakesiirto toteutettiin 21. maaliskuuta 2019.

Valtioneuvosto valtuutti 7. maaliskuuta opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen allekirjoittamaan valtion puolesta Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiön säädekirjan ja säännöt. Lisäksi valtioneuvoston kanslia ja opetus- ja kulttuuriministeriö oikeutettiin valtion puolesta luovuttamaan säätiön peruspääomaksi Solidiumin salkusta pääoman palautuksena valtiolle siirretyt Kemira Oyj:n (arvo n. 16 milj. euroa, 1 375 862 osaketta), Outokumpu Oyj:n (arvo n. 17 milj. euroa, 4 720 000 osaketta) ja SSAB AB:n osakkeet (arvo n. 27 milj. euroa, 9 409 998 osaketta) yhteisarvoltaan 60 miljoonaa. Osakesiirto toteutettiin 21. maaliskuuta 2019.

Perustettavan säätiön tarkoituksena on tukea yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimuksen lippulaivatoimintaa ja huippututkimuksen public-private –yhteyksien vahvistamista. Tarkoitustaan toteuttaessaan säätiö vahvistaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteyksiä elinkeinoelämään ja vahvistaa näin Suomen osaamisen ja uudistumisen perustaa pitkällä aikavälillä.

Perustettava säätiö myöntää vastikkeetonta rahoitusta tutkimustoimintaan ja sen vaikuttavuuden vahvistamiseen. Rahoitus kohdistetaan yliopistoille ja tutkimuslaitoksille. Rahoitettavan toiminnan ja sen tulosten on oltava avoimesti hyödynnettävissä.

Valtioneuvosto nimittää säätiön ensimmäisen hallituksen maaliskuun 2019 aikana. Säätiön hallituksessa edustettavia tahoja ovat Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyritykset (2 jäsentä), Suomen Yrittäjien jäsenyritykset (2 jäsentä), Suomalainen Tiedeakatemia ry., Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto UNIFI ry. ja valtion tutkimuslaitosten yhteistyöelin TULANET. Hallituksen jäsenten on omattava monipuolisesti kokemusta yrityselämän sekä tutkimuksen ja koulutuksen rajapinnassa toimimisesta. Jatkossa säätiön hallitus täydentää itse itseään.

Lisätietoja: Ylijohtaja Tapio Kosunen (OKM), puh. 0295 330 440

Korkeakoulutus ja tiede Sanni Grahn-Laasonen Tiede