Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden työ on yhä enemmän yrittäjyyttä - koulutuksen yrittäjyyslinjaukset julki

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2017 12.17
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyys ja koulutus -hankkeessa on valmisteltu linjaukset yrittäjyyden edistämiseen, yrittäjyyskoulutukseen ja yrittäjyyskasvatukseen. Linjaukset laadittiin laajan asiantuntijaverkoston yhteistyönä. Ne yltävät varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Hallitusohjelmassa linjataan, että koulutusta uudistettaessa tulee ottaa huomioon työelämän osaamistarpeet, ja koulutusta ja työelämää lähennetään toisiinsa.

Tänään julkistetut opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjaukset syventävät vuonna 2009 valmistuneita Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoja. Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa sekä yleissivistävässä koulutuksessa korostetaan myönteisiä asenteita, yrittäjyyteen liittyviä perustietoja ja -taitoja sekä yrittäjämäistä toimintatapaa. Toisella asteella ja korkea-asteella osaamista syvennetään ja mukaan tulevat myös yritystoimintaan liittyvät valmiudet.

Yrittäjyyttä edistetään koulutuksessa strategisella tasolla ja johtamisella, kehittämällä opettajien osaamista, ottamalla koulutuksen sisältöihin yrittäjyyttä tukevia elementtejä ja tekemällä oppimisympäristöistä innostavia ja innovatiivisia. Linjauksiin sisältyy mittareita ja arviointivälineitä, joilla tavoitteiden toteutuminen voidaan varmistaa.

- Tulevaisuuden työ on yhä enemmän yrittäjyyttä. Nuorten asenteet yrittäjyyteen ovat radikaalisti positiivisempia kuin ennen. Jopa joka viides 18-24-vuotias suomalainen miettii yrittäjyyttä vaihtoehtona kolmen seuraavan vuoden kuluessa.Yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintatapaan voi oppia ja niistä valmiuksista on hyötyä, vaikka ei suoraan yrittäjäksi ryhtyisikään. Luovuus, uteliaisuus, ongelmanratkaisutaidot, innovaatiokyky, riskienhallinta ja vastuullisuus ovat tärkeitä työelämän taitoja, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

-  Opetus- ja kulttuuriministeriö on varannut tälle vuodelle 800 000 euron määrärahan nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitojen edistämiseksi, ministeri sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yrittäjyyslinjausten tarkoituksena on suunnata, kehittää ja ohjata eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä. Suuntaviivat toimivat osana ministeriön informaatio-ohjausta. Yrittäjyyslinjaukset toimivat konkreettisena toiminnan arvioinnin ja kehittämisen apuna oppilaitosjohdolle, henkilöstölle sekä muille yrittäjyyskasvatustoimijoille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on mukana myös kansainvälisessä Innovation Cluster for Entrepreneurship Education -tutkimushankkeessa. Hankkeessa selvitetään, miten Euroopan komission tavoite tarjota nuorelle käytännön yrittäjyyskasvatusta ennen peruskoulutuksen päättymistä, voidaan toteuttaa.

Lisätietoja:
- opetusneuvos Raija Meriläinen (Ammatillinen), [email protected], p. 02953 30402
- opetusneuvos Johanna Moisio (Korkeakoulut), [email protected], p. 02953 30216
- opetusneuvos Jussi Pihkala (Perusopetus),  [email protected], p. 02953 30256

Yrittäjyyslinjaukset 2017

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Yleissivistävä koulutus