Hyppää sisältöön

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 on ilmestynyt

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2012 14.52
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja -sarjassa on ilmestynyt vuosia 2013-2016 koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Julkaisuun voi tutustua ministeriön verkkosivuilla.

Toiminta- ja taloussuunnittelun tarkoituksena on tuottaa tietoa hallituksen talouspolitiikan toteuttamista ja toteutuksen valvontaa varten sekä varmistaa hallituksen antamien toimintalinjojen huomioon ottaminen hallinnonalan sisäisessä ohjauksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman tekstiosa sisältää suunnitelmakauden keskeiset määrälliset ja laadulliset tavoitteet.

Suunnitelman liitteenä oleva menolaskelma sisältää arvion jo päätettyjen toimenpiteiden vuosittaisista menovaikutuksista (peruslaskelma) sekä arvion, joka sisältää myös opetus- ja kulttuuriministeriön ehdottamien uusien toimenpiteiden menovaikutukset (kehysehdotus).

Opetusministeri sekä kulttuuri- ja urheiluministeri ovat hyväksyneet suunnitelmaan sisältyvät linjaukset oman toimialansa osalta. Valtioneuvosto ei ole ottanut kantaa suunnitelmaan.