Hyppää sisältöön

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala vuoden 2023 tiedonjulkistamisen valtionpalkintojen jakotilaisuudessa.

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.9.2023 10.41
Puhe
Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala
Kuva: Lauri Heikkinen, valtioneuvoston kanslia

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalan avauspuhe vuoden 2023 tiedonjulkistamisen valtionpalkintojen jakotilaisuudessa 12.9.2023. Palkinnot jaetaan esimerkillisestä tiedonjulkistamistyöstä.

Hyvät kuulijat, arvoisat palkittavat, arvoisa neuvottelukunta ja tiedonjulkistamisen ystävät.

Vuoden 2023 palkintoesityksiä yhdistää motto: Tieto kuulu kaikille! 

Siinä kiteytyy hienosti YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen pääsanoma. Kaikille on taattu oikeus osallistua sivistyselämään; oikeus nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tiedon ja edistyksen mukanaan tuomista eduista.

Luotettavalla tiedolla ja tieteellä on valtava merkitys, kun ratkaisemme maailman suuria ongelmia. Pelkkä luotettavan tiedon olemassaolo ei kuitenkaan yksin riitä. Ei etenkään ajassa, jossa yhteiskuntamme kärsii sekä aatteellisesta että tiedollisesta polarisaatiosta. 

Tarvitaan tiedon lisäksi myös taitoa viestiä siitä. Tarvitaan ymmärrystä toisistamme ja kykyä tuoda uutta tietoa erilaisten ihmisten saataville. 

Väärä tieto leviää tänä päivänä nopeammin ja terävämmin kuin koskaan aiemmin. Luotettavaa tietoa ja sen uskottavaa viestintää tarvitaan niin tietoon perustuvassa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kuin jokaisen arkielämässä.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot ovat valtiovallan korkein tunnustus työstä luotettavan tiedon ja sivistyksen puolesta. 
Tutkittuun tietoon pohjautuva viestintä, tiedeviestintä ovat vaikeita lajeja. Se vaatii erityistä näkemystä, osaamista ja vastuullisuutta. 

Tänään palkittavista tahoista jokainen on osoittanut työssään ainutkertaista kyvykkyyttä ja näkemyksellisyyttä omalla alallaan. Kun minulle ministerinä tuotiin esitykset palkinnon saajista, vaikutuin tästä kavalkadista todella. Tänään palkitaan monipuolinen joukko erilaisia tiedon julkaisijoita, tutkijoita sekä kuvan ja sanan käyttäjiä. 

Olen erittäin otettu saadessani ministerinä avata tänään tämän hienon tilaisuuden. 
 

Arvoisa yleisö,

Tiede- ja korkeakoulupolitiikasta vastaavana ministerinä olen alkavasta hallituskaudesta iloinen ja innoissani. Olen rehellisesti ylpeä siitä, mitä hallitusohjelmaneuvotteluissa saavutimme:

Huolimatta siitä, että julkisen talouden sopeutustarve on pelkästään tällä hallituskaudella yhteensä kuusi miljardia euroa, pystyimme suojaamaan koulutusjärjestelmää ja tiedettä suuren mittaluokan leikkauksilta. Tässä ajassa tämä ei ole itsestään selvä asia. 

Erittäin vaikeasta taloustilanteesta huolimatta teemme historiallisen suuret panostukset tieteeseen, tutkijakoulutukseen ja innovaatioihin. Lisäämme julkista TKI-rahoitusta tämän hallituskauden aikana yhteensä miljardilla eurolla. Uusi tieto, uudet taidot ja kyvykkyydet vievät Suomea eteenpäin. 

Vain panostamalla tieteeseen ja innovaatioihin voimme uskottavalla tavalla luoda kestävää kasvua ja vahvistaa yhteiskuntamme sivistyspääomaa sekä edellytyksiä vahvemmalle taloudelliselle tuottavuudelle.

Hallituksen tavoitteena on luoda vahva ja välittävä Suomi. Vahvassa ja välittävässä Suomessa korkea osaaminen ja sivistys ovat tulevaisuuden perustana. Olennaista on myös se, että päätöksenteossa hyödynnetään aktiivisesti yhteiskunnallisia tietovarantoja ja tutkittua tietoa.

Kuten hyvin tiedämme on sananvapaudella keskeinen merkitys länsimaisen sivistyksen, demokratian, tieteen sekä taiteen kulmakivenä. Hallitus puolustaa sanan- ja tieteen vapautta. Nämä ovat sivistysyhteiskunnan perusarvoja, eikä niistä pidä tinkiä missään olosuhteissa.

Tieteen vapaus ja tutkijoiden ilmaisunvapaus ovat viime vuosina kaventuneet monissa maissa, myös Euroopassa. Emme ole tältä ilmiöltä suojassa Suomessakaan. 

On valitettavasti yhä useammin niin, että tieteentekijät joutuvat perustelemaan oman työnsä perusasioita ja arvoja - sitä, mikä erottaa tutkitun tiedon arkijärjestä. 
Tutkijat ja tiedosta viestijät joutuvat asiattomien hyökkäysten ja jopa häirinnän kohteiksi. Tällainen toiminta on yksiselitteisen tuomittavaa ja siihen on yhteiskunnassa pystyttävä puuttumaan.

Meidän on johdonmukaisesti puolustauduttava näitä hyökkäyksiä vastaan. Meidän on vahvistettava ja edistettävä tutkijoiden vapautta ja laadukasta korkeakoulutusta niin Suomessa kuin maailmalla. 

Suomen vahvuus on historiallisesti ollut, että olemme pienenä maana kyenneet löytämään yhteisen sävelen. Eri mieltä olevat ovat mahtuneet samaan pöytään. Pidetään huoli siitä, että näin on myös jatkossa.
 
Lopuksi haluan kiittää ja onnitella Tiedon julkistamisen neuvottelukuntaa ja ennen kaikkea kuluvana vuonna palkittavia tahoja erittäin ansiokkaasta työstä tiedonjulkistamisen saralla. 

Tänään jaamme yhteensä yhdeksän tiedonjulkistamisen valtionpalkintoa. Palkinnot myönnetään toiminnasta, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Tänään juhlimme työtä, jota te, arvon palkittavat, olette tehneet edistääksenne yhteiskuntamme yhteistä sivistystä ja luotettavan tiedon julkistamista.

Omasta ja valtioneuvoston puolesta haluan esittää lämpimät onnittelut palkittaville!