Hyppää sisältöön

Tammerfors högskolestiftelse grundades

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2017 14.02 | Publicerad på svenska 20.4.2017 kl. 14.09
Pressmeddelande
Foto: Jonne Renvall / Tammerfors universitet

Sammanslagningen av högskolorna i Tammerfors tog ett stort kliv framåt påt torsdagen då Tammerfors högskolestiftelse grundades. Meningen är att stiftelsen sammanslår Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska universitet. Dessa bildar ett nytt universitet som till största delen ägs också av Tammerfors yrkeshögskola (Tamk). Processen som bär namnet Tampere3 bygger en ny modell för den finländska högskoleutbildningen.

Målet är att i Tammerfors bilda en internationellt uppskattad högskolehelhet som utvecklar det finländska arbetslivet och samhället.  Det nya stiftelseuniversitetets verksamhet kommer att grunda sig på Tammerfors universitets och Tammerfors tekniska universitets forskning och undervisning samt på nya kombinationer av forskning och undervisning.

Genom högskolehelheten siktar man på flexiblare studievägar för de studerande samt på att man går i spetsen för arbetslivsnära studier och utvecklande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten i samarbete med staden. Meningen är att det nya universitetet inleder sin verksamhet i början av 2019.

Stiftelsens grundare undertecknade på torsdagen stiftelseurkunden i Tammerfors rådhus och godkände bestämmelserna för stiftelsen.  Grundare är finska staten, Tammerfors stad, Teknologiindustrin, Teknologiindustrins 100-årsstiftelse samt 17 andra samfund och stiftelser, inklusive bl.a. Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

- Reformen som nu genomförs i Tammerfors är viktig för hela Finland. Man inför ett nytt tankesätt i hela vårt högskolesystem. Genom att sammanföra resurserna från ett universitet och en yrkeshögskola skapar man en mer branschövergripande, internationell och verkningsfull högskola som skapar ny kunskap och kompetens till fromma för Finland och hela människosläktet, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

- I universitets undervisnings- och forskningsprofil har den nya stiftelsen i sina bestämmelser betonat undervisning och forskning som gäller hälsa, teknologi, samhälle samt ekonomi. I projektet Tampere3 bygger vi alla framtidens värld, där kompetens och forskningsdata på hög nivå är strategiska framgångsfaktorer, säger ordföranden för projektets strategiska ledningsgrupp, bergsrådet Kari Neilimo.

- Globala megatrender och en snabb teknologiutveckling ändrar på ett radikalt sätt arbetslivet och kompetensbehoven. Vi kan lyckas bara genom att specialisera oss och genom att tillsammans investera i kompetens och förnyelse på hög nivå. Jag tror att man i den strategiskt ledda nya högskolehelheten kan utnyttja de tre högskolornas särskilda styrkor och synergier och växa till en internationellt betydande aktör, fortsätter ordförande för Teknologiindustrin rf:s styrelse Risto Siilasmaa.

- Tampere3 för Tammerfors in i det nya årtusendet. Projektet möjliggör innovationer inom nya områden och möjliggör att man kombinerar akademisk forskning och praxis på ett sätt som inte har gjorts i Finland tidigare, säger Tammerfors borgmästare Anna-Kaisa Ikonen.

Tammerfors högskolestiftelse är ett självständigt, branschöverskridande vetenskaps- och konstsamfund. Stiftelsen främjar fri forskning samt vetenskaplig och konstnärlig bildning. Stiftelsens uppgift är att med hjälp av internationell forskning och undervisning på hög nivå på lång sikt arbeta för att främja välfärden och konkurrenskraften i det finländska samhället.

De författningsändringar som grundandet av det nya stiftelseuniversitetet förutsätter ingår i regeringspropositionen om ändring av universitetslagen som för tillfället är på remissrunda.

Ytterligare information:

-Undervisnings- och kulturministeriet: specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 050 302 8246
-Ordförande för Tampere3-projektets strategiska ledningsgrupp, bergsrådet Kari Neilimo, tfn 050 1754 (anträffbar 20.4. kl. 12-13 och kl. 15-16.)
-Biträdande direktör för Teknologiindustrin rf  Mervi Karikorpi, tfn 040 741 9801
-Tammerfors stad, specialsakkunnig Pekka Kivekäs tfn 0400 760620 eller [email protected]

Regeringspropositionen om ändring av universitetslagen  (11.4.2017), på remissrunda

Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen