Hyppää sisältöön

Taiteen ja kulttuurin kehittämishankkeisiin kunnissa ja alueilla 900 000 euroa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2016 8.02
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt 19 kunnan tai alueen taiteen ja kulttuurin kehittämishankkeisiin 900 000 euroa. Hankkeilla edistetään taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä poistetaan niihin osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä.

Tavoitteena on kehittää kuntien ja alueiden tuottamia taide- ja kulttuuripalveluja muun muassa ulottamalla palvelutarjonta, kulttuuritoiminta ja harrastusmahdollisuudet kohderyhmiin, jotka käyttävät taide- ja kulttuuripalveluita tai -harrastuksia muita vähemmän tai ovat muutoin järjestetyn toiminnan ulottumattomissa.

Rahoitettavien hankkeiden joukossa on laajoja kehittämishankkeita, jotka kohdistuvat useiden maakuntien ja/tai kuntien alueelle. Hankkeita toteutetaan kaupunkien lähiöistä maaseudun kyliin. Hankkeissa kehitetään uudenlaisia tapoja tuottaa ja järjestää taide- ja kulttuuripalveluita sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaa.

Tuottamisen ja järjestämisen uusia tapoja voivat olla esimerkiksi asukkaiden, eri toimijoiden, sekä toimi- ja hallinnonalojen väliset kumppanuudet tai sähköisten palveluiden kehittäminen. Hankkeissa toteutetaan toimintaa, joka mahdollistaa ammattitaiteilijoiden työskentelyn alueilla ja kunnissa, joissa ei ole tähän pysyviä rakenteita.

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 121. Hakijoiden määrä nousi viime vuodesta. Keskimäärin haettu summa on 45 000 euroa/hakija. Hakemuksia saapui eniten Uudeltamaalta ja Pirkanmaalta, vähiten Kaakkois-Suomesta, Etelä-Savosta ja Satakunnasta.

Myönnetyt avustukset (pdf)

Lisätietoja:
- erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, p. 050 302 8246
- kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, p. 0295 3 30144