Hyppää sisältöön

Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja Move!-kehittämisavustukset

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja Move!-kehittämisavustukset lukuvuodelle 2024-2025. Avustukset haetaan aluehallintovirastoista. Avustuksen päätavoitteena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin vahvistumista ja vakiintumista peruskouluissa sekä Move!-prosessin ja perusopetusikäisten lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan kehittämistä.

Avustusta voidaan myöntää 

  • kunnille ja yksityisille koulutuksen järjestäjille 

Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää esimerkiksi

  • suoraan kuntien yksittäisille kouluille (hakijana tulee olla kunta)

Hakuaika alkaa 3.4.2024.
Hakuaika päättyy 8.5.2024 klo 16.15.

Aluehallintovirastot pyrkivät tekemään päätökset 19.6.2024 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Liikkuva koulu -avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 5 miljoonaa euroa, ja Move!-prosessin kehittämiseen ja liikuntaneuvontaan enintään 2 miljoonaa euroa.

  • Liikuntalaki (390/2015) 
  • Valtionavustuslaki (688/2001)
  • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
  • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
  • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
Liikunta

Lisätietoja

Sähköpostiosoitteet muotoa:
[email protected]

Lapin aluehallintovirasto (AVI) 
Liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toimii Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueilla: 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) Vaasan päätoimipaikka 
Ylitarkastaja Simo Luukkainen, p. 0295 018 824
Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, p. 0295 018 822

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toimii Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla: 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) 

Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663
Suunnittelija Tapio Taskinen, p. 0295 017 589

Itä-Suomen aluehallintovirasto toimii Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla:
Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI), Mikkelin päätoimipaikka 

Liikuntatoimen ylitarkastaja Tapio Niskanen, puh. 0295 016 336

Etelä Suomen aluehallintovirasto toimii Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) 

Ylitarkastaja Ilpo Piri, p. 0295 016 559
Ylitarkastaja Anni Kettunen, p. 0295 016 397

Lounais-Suomen aluehallintovirasto toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilla: 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI), Turun päätoimipaikka 

Liikuntatoimen ylitarkastaja Tiina Kaijanen, p. 0295 018 303

***

Hankkeiden sisällöllinen neuvonta:

Liikkuva koulu: 
https://liikkuvakoulu.fi

Liikunnan aluejärjestöt: 
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/

Tukea ja ideoita Move!:n: 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/move-tukea-ja-ideoita

Aluehallintovirastojen opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta:
https://avi.fi/documents/25266232/78379749/Julkaisu-122_Opas-valtionavustuksista_Fin-OKT.pdf/