Hyppää sisältöön

Sosiaalinen tausta vaikuttaa opiskelijoiden alavalintaan, opiskeluun ja taloudelliseen toimeentuloon

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 17.1.2018 9.14
Uutinen

Eurostudent VI -artikkelisarjan uudessa raportissa tarkastellaan koulutusmahdollisuuksien tasa-arvon näkökulmasta sosiaalisen taustan vaikutusta yliopisto-opiskelijoiden opintoihin valikoitumiseen ja kiinnittymiseen. Lisäksi tarkastellaan opiskelijoiden opintojen aikaista taloudellista toimeentuloa ja työllistymisodotuksia.

Tutkijat määrittelivät opiskelijat aineiston perusteella joko työläistaustaiseksi tai keskiluokkaiseksi vanhempien koulutuksen tai ammattiaseman mukaan. Erityisesti raportissa tarkastelussa ovat työläistaustaiset yliopisto-opiskelijat, joita verrataan taustaltaan keskiluokkaisiin opiskelijoihin.

Raportti osoittaa, että työläistaustaisten opiskelijoiden tie yliopistoon käy keskiluokkaisia opiskelijoita useammin ammatillisen koulutuksen tai ammattikorkeakoulun kautta. He näyttäisivät myös muita useammin tehneen ansiotöitä ennen opintojen aloittamista. Työläistaustaisten opiskelijoiden epävarmuus yliopistokoulutuksen soveltuvuudesta itselleen saattaa vaikuttaa hidastavasti heidän siirtymiseensä toisen asteen opinnoista yliopistoon.  

Tutkimuksen mukaan työläistaustaiset opiskelijat ovat vähemmistön asemassa jokaisella opintoalalla. Ero on suurin kauppatieteissä ja taidealalla sekä lääketieteellisellä ja teknistieteellisillä aloilla. Työläistaustaisia opiskelijoita opiskelee erityisesti humanistisella, kasvatustieteellisellä sekä terveystieteiden alalla.

Työläistaustaiset opiskelijat kokevat työssäkäynnin ja opintolainan nostamisen opintojen ja elämisen rahoittamiseksi välttämättömämmäksi kuin keskiluokkaiset opiskelijat. He myös käyttävät jonkin verran muita ryhmiä vähemmän aikaa opiskeluun ja arvioivat oman sopivuutensa yliopistoon hieman heikommaksi keskiluokkaisiin opiskelijoihin verrattuna. Opiskelijoiden omat käsitykset työllistymisestään korkeakoulutuksen jälkeen sen sijaan eivät eroa suuresti yhteiskuntaluokkien välillä.

EUROSTUDENT VI -kyselyaineistosta työläistaustaiseksi määriteltiin opiskelija, jonka vanhempien korkein koulutustaso oli perus- tai kansakoulututkinto tai ammatillinen tutkinto. Haastatteluaineistosta työläistaustaisiksi luokiteltiin yliopisto-opiskelijat, joiden kummallakaan vanhemmalla ei ollut korkeakoulututkintoa ja joiden vanhemmat olivat ammattiasemaltaan työntekijätaustaisia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:4
Aiemmin julkaistut Eurostudent-raportit http://minedu.fi/raportit-ja-tutkimukset

Lisätietoja: ylitarkastaja Pekka Syrjänen, p. 02953 30416

Korkeakoulutus ja tiede Koulutus