Hyppää sisältöön

Föreningsstöd till över 400 projekt

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2021 13.18 | Publicerad på svenska 28.4.2021 kl. 9.58
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat idrotts- och motionsföreningar nästan 4,5 miljoner euro i utvecklingsstöd för föreningsverksamhet. Med hjälp av föreningsstödet ökas barns och ungas möjligheter till fritidsaktiviteter samt stöds livskraften i den lokala föreningsverksamheten.

Sammanlagt 408 projekt beviljades föreningsstöd. Av dem är 284 nya projekt och 124 en fortsättning på tidigare projekt. Understöden riktas till 109 olika kommuner. Antalet projekt är som är gemensamma för föreningar är 43. Projekten som får understöd företräder hela den mångfald och bredd som ingår i vårt föreningsliv i Finland.   

Bland projekten finns i år särskilt många som går ut på att minska antalet unga som hoppar av verksamheten (drop out-fenomenet). Verksamheten utvecklas antingen genom att föreningen inrättar egna grupper för i synnerhet unga över 13 år, tar med unga i utvecklingen av föreningen eller skolar upp unga för uppgifter som tränare, funktionärer eller domare. Dessutom finns det projekt där föreningen går in för att  genomföra åtgärder som de unga själva önskat sig eller föreslagit.  

I år finns det också fler projekt inom specialidrotten än tidigare, och därtill utökas satsningarna på motion för hela familjen i stor utsträckning. Stödet till idrott och motion för barn och unga i mindre bemedlade familjer har i enlighet med riktlinjerna i regeringsprogrammet blivit ett nytt delmål i årets ansökningsomgång. Inom ramen för sammanlagt 152 projekt som får understöd går en del av stödet direkt till att stödja idrott och motion för barn och unga i mindre bemedlade familjer, så att det antingen anslås för hobbyavgifter eller redskapsanskaffningar.

Beviljade understöd och information om utvecklingsstödet för föreningsverksamhet

Mer information: överinspektör Sari Virta, tfn 0295 330377