Hyppää sisältöön

Selvityshenkilöltä ehdotus tilausohjelmapalveluiden investointivelvoitteen toteuttamismalliksi

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2024 15.40
Tiedote

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaa toteuttava selvitys tarkastelee tilausohjelmapalveluille asetettavan maksuvelvoitteen käyttöönoton taloudellisia vaikutuksia kotimaisille audiovisuaalisille markkinoille ja alan kasvumahdollisuuksille. Selvitys sisältää ehdotuksen velvoitteen suomalaiseksi toteuttamismalliksi.

Selvityshenkilö Petri Kemppinen katsoo, että aika vaikuttaisi olevan kypsä AVMS-direktiivin 13 artiklan 2 kohdan mahdollistaman, tilausohjelmapalveluita koskevan investointivelvoitteen toteuttamiselle myös Suomessa.

Kemppinen ehdottaa Suomeen mallia, joka velvoittaisi kaikki tilausohjelmapalveluita tarjoavat toimijat investoimaan kotimaiseen sisältöön 10 % Suomessa toteuttamastaan liikevaihdosta. Alle 10 % investoiville toimijoille asetettaisiin lisäksi maksuvelvoite. Maksuvelvoite vaihtelisi 1-5 % välillä sen mukaan, kuinka paljon alle asetetun investointivelvoitteen tilausohjelmapalvelun investoinnit vuodessa jäävät.

Malli vapauttaisi jo nyt huomattavasti kotimaiseen ja eurooppalaiseen sisältöön investoivat toimijat lisämaksuista. Toteutettavaksi esitettävän mallin arvioidaan generoivan vuositasolla noin 9 miljoonaa euroa maksuja. Mallin aiheuttama kasvu toimialalle olisi arviolta 20-25 miljoonaa euroa vuodessa.

- Tämä esitys on tervetullut ja konkreettinen ehdotus Suomen av-alan kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Pidän tärkeänä, että eri toimijat saavat vielä lausua oman näkemyksensä selvityshenkilön ehdottamasta mallista ennen kuin mahdollisista jatkoaskeleista päätetään, toteaa kulttuuri- ja tiedeministeri Sari Multala.

Selvitys oli jatkoa opetus- ja kulttuuriministeriön aiemmin tilaamille selvityksille. Sen keskeisenä tavoitteena oli löytää tapa toteuttaa AVMS-direktiivin mahdollistama velvoite Suomessa siten, että se minimoi haitat jo nyt mittavia investointeja tekevien kotimaisten kaupallisten toimijoiden asemalle, samalla kannustaen kansainvälisiä toimijoita osallistumaan tuotantojen rahoittamiseen Suomessa.

Vuoden 2024 alkuun mennessä 15 Euroopan maata on asettanut direktiivin mahdollistaman investointi- tai maksuvelvoitteen tilausohjelmapalvelun tarjoajille.

Petri Kemppisen laatima selvitys lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle.

Suomen malli tilausohjelmapalveluiden investointivelvoitteeksi

Lisätietoja: 
kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, opetus- ja kulttuuriministeriö p. 0295 330 224

Aiheeseen liittyvää

Työryhmän selvitys: Kolme toteuttamisvaihtoehtoa av-tuotantoon kohdistuvalle rahoitusvelvoitteelle (OKM ja LVM tiedote 26.1.2023)