Hyppää sisältöön

Selvitys taiteen perusopetuksen rahoituksen uudistamistarpeista käynnistyy

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 6.2.2019 15.44
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää selvityksen taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista. Lopullinen selvitys ja sen sisältämät suositukset julkaistaan kesäkuussa. Selvityksen laatii taidekasvatuksen professori Anniina Suominen Aalto-yliopistosta.

Tehtävänä on muodostaa kokonaisnäkemys taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista taiteen perusopetuksen saatavuuden turvaamiseksi sekä rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi. Selvitykseen sisältyy ehdotusten tekeminen siitä, millaisilla lainsäädännöllisillä muutoksilla tai muilla uudistamis- ja jatkotoimenpiteillä rahoitusjärjestelmän toimivuutta ja joustavuutta voitaisiin parantaa.

Selvitys toteutetaan kaksivaiheisena. Selvityksen ensimmäisen osan määräaika on 31.3.2019 ja lopullisen selvityksen 31.5.2019.

Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuusjärjestelmän mahdollisia uudistamistarpeita sekä annetaan mahdollisia toimenpide-ehdotuksia rahoituksen ennakoitavuuden, valtionosuusjärjestelmän rakenteellisen uudistamisen sekä saatavuuden edistämisen osalta.

Selvityksen toisessa vaiheessa tarkastellaan taiteen perusopetuksen koko rahoitusjärjestelmää, mukaan lukien valtionavustukset.

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet (2017) on annettu musiikille, tanssille, sanataiteelle, sirkustaiteelle, teatteritaiteelle sekä arkkitehtuurille, mediataiteille, kuvataiteelle ja käsityölle.

Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta omalla päätöksellään. Asianomainen ministeriö voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta. Taiteen perusopetusta voidaan, sen mukaan kuin ministeriö päättää, järjestää myös valtion oppilaitoksessa. Koulutusta järjestetään musiikkioppilaitoksissa tai muissa taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa taikka muulla tavoin.

Koulutuksen ylläpitäjälle voidaan myöntää oikeus saada opetustuntikohtaista valtionosuutta. Vuosittain valtion talousarviossa vahvistetaan opetustuntikohtainen yksikköhinta. Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä tuntimäärä on musiikin perusopetuksessa enintään 1 653 000 tuntia ja muussa opetustuntiperusteisen valtionosuuden piiriin kuuluvassa taiteen perusopetuksessa enintään 140 800 tuntia.

Vuonna 2019 taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä on 128 koulutuksen järjestäjää.

Lisätietoja: ylitarkastaja Hanna Koskimies, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02953 30048

Muualla verkossa