Hyppää sisältöön

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta asetettiin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2011 11.25
Tiedote -

Valtioneuvosto asetti 21. joulukuuta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan toimikaudeksi 1.1.2012–3 1.12.2014.

Oikeusturvalautakuntaan nimitettiin puheenjohtajaksi ylituomari Heikki Jukarainen (Hämeenlinnan hallinto-oikeus) ja varapuheenjohtajaksi hallinto-oikeustuomari Ulla-Maarit Heljasvuo (Hämeenlinnan hallinto-oikeus). Jäseniksi nimitettiin professori Helena Rasku-Puttonen (Jyväskylän yliopisto), tutkija-lehtori Marja Salmela (Metropolia ammattikorkeakoulu), johtava rehtori Maria Taipale (Raision koulutuskuntayhtymä), lääkintöneuvos Markus Henriksson (Valvira), toimitusjohtaja Jukka Männistö (YTHS), lääkäri Noora Seilo (Tampereen kaupunki), työmarkkinalakimies Sanna Haanpää (OAJ), kehittämispäällikkö Kimmo Kumlander (Akavan Erityisalat), koulutuspoliittinen sihteeri Suvi Eriksson (SYL ry) ja edunvalvontasihteeri Jussi-Pekka Rode (SAKKI ry).

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain ja yliopistolain mukaisissa opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevissa asioissa.

Lautakunnassa on sivutoiminen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kymmenen muuta sivutoimista jäsentä. Muilla jäsenillä on kullakin henkilökohtainen varajäsen. Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain mukaan lautakunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla tulee olla oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto. Muista jäsenistä vähintään yhdellä tulee olla ammatillisen koulutuksen, yhdellä korkeakoulusektorin, yhdellä lääketieteen, yhdellä opiskelijaterveydenhuollon ja yhdellä muun opiskelijahuollon asiantuntemusta. Lautakunnassa tulee olla myös opetushenkilöstön ja opiskelijoiden edustus.

---
Lisätietoja: hallitussihteeri Piritta Väinölä, puh. 09 160 77443