Hyppää sisältöön

Oppilas- ja opiskelijahuollon painopiste ennaltaehkäisyyn

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2012 8.13
Tiedote -

Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädäntöä uudistetaan, ja toiminnan painopiste halutaan siirtää ennaltaehkäisevään koko yhteisöä koskevaan toimintaan. Uudistus on tarpeen, sillä koulujen välillä on edelleen suuria eroja. Myös lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuollossa on erittäin paljon puutteita.

Perusopetuksessa oppilaalla on jo nykyisen lainsäädännön mukaan oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Tarkoituksena on laajentaa psykologi- ja kuraattoripalveluita myös lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.

Jatkossa oppilas- ja opiskelijahuolto olisi järjestettävä eri viranomaisten välisenä yhteistyönä niin, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilaiden ja opiskelijoiden oikeutta päästä psykologin, kuraattorin tai opiskeluterveydenhuollon vastaanotolle parannettaisiin.

Oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelmallisuutta lisättäisiin sitomalla opiskeluhuollon suunnitelmat osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia, joiden laatiminen on jo nyt kuntien tehtävänä.

Tavoitteena on, että merkittävä osa niistä lapsista ja nuorista, jotka nyt ovat lastensuojelun asiakkaita, saisivat jatkossa nopeammin avun jo oppilas- ja opiskelijahuollossa. Ennaltaehkäisevä oppilas- ja opiskelijahuolto tuo siten myös kustannussäästöjä, koska se vähentää tarvetta lastensuojeluasiakkuuksiin ja korjaaviin toimenpiteisiin.

Esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi lausunnolle 30.11.

OKM:n ja STM:n asiantuntijat ovat valmistelleet yhteistyönä luonnoksen hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi. Esitys koskee esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta. Esitys lähtee lausunnoille 30.11.2012. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa alkuvuodesta 2013.

Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa ja henkilötietojen käsittelyyn, kirjaamiseen, rekisteröimiseen ja salassapitoon liittyvät säännökset.

 

Lausuntokierrokselle lähetettävä aineisto julkaistaan 30.11. OKM:n vireillä-sivuilla.

Lisätietoja:

- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen (OKM), puh 0295 3 30258
- hallitusneuvos Anne-Marie Brisson (OKM), puh 0295 3 30079
- neuvotteleva virkamies Lotta Hämeen-Anttila (STM), puh. 0295 163 406
- ylitarkastaja Marjaana Pelkonen (STM), puh. 0295 163 331