Hyppää sisältöön

OPH:n luonnokset opetussuunnitelman perusteiksi kommentoitavana

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.11.2012 10.49
Uutinen

Opetushallitus kerää kommentteja perusopetuksen uudistettavista opetussuunnitelman perusteista verkkosivuillaan. Ensimmäiset tekstiluonnokset ovat nyt kaikkien halukkaiden kommentoitavissa 5.12.2012 saakka. Opetuksen järjestäjiltä Opetushallitus pyytää palautetta erillisellä kyselyllä.

Opetussuunnitelman perusteet ovat kansallinen normi, jonka pohjalta koulutuksen järjestäjät laativat omat, paikalliset opetussuunnitelmansa.

Opetushallituksen opetussuunnitelmien perusteista valmistelemat luonnokset käsittelevät mm. niiden rakennetta, perusopetuksen arvoja ja oppimiskäsitystä, opetuksen tehtävää ja valtakunnallisia tavoitteita, toimintakulttuuria sekä oppimista edistäviä tekijöitä kuten oppimisympäristöä, työtapoja ja yhteistyötä. Oppiaineita koskeva uudistustyö käynnistyy tammikuussa 2013.

Kommentointisivujen kautta Opetushallitus toivoo palautetta laajasti eri tahoilta, kuten järjestöiltä, työelämän edustajilta, koulutuksen asiantuntijoilta ja vanhemmilta. Myös oppilailla on mahdollisuus ottaa kantaa vaikkapa siihen, miten kouluissa olisi hyvä toimia tai millaista osaamista he arvelevat tarvitsevansa tulevaisuudessa.

Uudet opetussuunnitelmat käyttöön 2016

Perusopetuksen tavoitteiden ja tuntijaon uudistamisesta on sovittu hallitusohjelmassa. Sen mukaan uudistuksella tulee monipuolistaa kieliohjelmia, vahvistaa taito- ja taideaineiden opetusta, liikuntaa, yhteiskunnallista kasvatusta, arvokasvatusta ja ympäristökasvatuksen asemaa sekä oppiaineiden välistä yhteistyötä.

Hallitus päätti perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä tuntijaosta kesällä. Valtioneuvoston kesäkuussa antama asetus määrittelee tavoitteet opetukselle sekä opetukseen käytettävän ajan jakautumisen eri oppiaineille. Lisäksi se sisältää mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä.

Asetuksen pohjalta Opetushallitus on aloittanut valmistelemaan opetussuunnitelman perusteita esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta varten. Työn eri vaiheista ja aikataulusta on saatavilla tietoa Opetushallituksen verkkosivuilla.

Opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Uudistettujen opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen siirrytään kouluissa 1.8.2016 alkaen.


Linkkejä ja lisätietoa: