Hyppää sisältöön

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar fyra miljoner euro i understöd för främjandet av läskunnighet och -lust

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2020 12.16 | Publicerad på svenska 14.2.2020 kl. 14.04
Pressmeddelande

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat nästan fyra miljoner euro i understöd för läskultur och läskunnighet. De treåriga understöden riktar sig till småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den tidiga grundskoleundervisningen. Främjandet av läskunnighet och läskultur finns inskrivet i regeringsprogrammet.

- Läskunnighet är grunden till allt lärande, men också en jämlikhetsfråga. Alla barn måste få stöd och uppmuntran för sin läskunnighet och möjlighet att hitta läsglädjen, säger undervisningsminister Li Andersson.

- Enligt en utredning, som publicerades av nationella centret för utbildningsutvärdering förra året, är kvaliteten på småbarnspedagogiken omväxlande. Bara hälften av de anställda uppgav att man läser böcker för barnen varje dag. Därför är det oerhört viktigt att förbättra främjandet av läskunnigheten inom småbarnspedagogiken och i vardagen, säger Andersson.

Med hjälp av undervisnings- och kulturministeriets understöd kan skolor och daghem anpassa utrymmen så att de uppmuntrar till läsning, t.ex. genom mångsidigt läsmaterial och en möjlighet att få stöd för sitt eget läsande. Man utvecklar också samarbetet med bibliotek och hemmen.

Genom understöden anställer man också läskoordinatorer, läsambassadörer och ordkonstlärare. 134 anordnare av småbarnspedagogik och undervisning får understöd för projekt som förverkligas under 2020-2022.

Undervisnings- och kulturministeriet följer och utvärderar projektens verkningsfullhet. På basis av utvärderingen bereds  rekommendationer om hur man kan förbättra läskulturen och läskunnigheten i läroanstalter, kommuner och inom statsförvaltningen. Utvärderingen förverkligas som en del av programmet Utbildning för alla. Programmet består av projekt vars syfte är att utveckla kvaliteten och jämlikheten inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.

Meningen är att understöden för att främja läskunnigheten kan sökas även nästa höst.

- Jag uppmuntrar också familjer att hitta tid för gemensamma lässtunder. Den läskultur man bär med sig hemifrån kommer man långt med. Gemensam tid i sällskap av böcker är en investering i framtiden, säger Andersson.

Beviljade understöd

Upplysningar:

  • specialsakkunnig Erkki Hentonen, tfn 0295 330 450
  • specialmedarbetare Touko Sipiläinen, tfn 0295 330 143
Allmänbildande utbildning Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning