Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 5 miljoonaa euroa erityisrahoitusta ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan profiloitumisen tukemiseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2019 15.29
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euron harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Rahoitus myönnettiin nyt toista kertaa ja siitä on tullut pysyvä muoto vahvistamaan TKI-toiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä tukea strategiselle suunnittelulle ja johtamiselle.

Erityisrahoituksen saajia olivat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (790 000 euroa), Hämeen ammattikorkeakoulu (860 000 euroa), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (970 000 euroa; yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa), Kajaanin ammattikorkeakoulu (510 000 euroa), Tampereen ammattikorkeakoulu (910 000 euroa) ja Turun ammattikorkeakoulu (960 000 euroa).

– Ammattikorkeakoulujen tehtäviin kuuluu harjoittaa työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Sen kehittämiseen tulee satsata. Toinen hakukierros osoitti ensimmäisen tapaan, että ammattikorkeakouluilla on korkeatasoisia TKI-toiminnan hankesuunnitelmia, sanoo ylijohtaja Tapio Kosunen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Ammattikorkeakoulut kuvasivat hakemuksissaan strategian mukaisen profiloitumisalueelle sijoittuvan TKI-hankesuunnitelman. Ulkopuolinen arviointipaneeli arvioi ja pisteytti hakemukset. Ministeriö myönsi rahoitusta arvioinnissa parhaiksi arvioiduille hakemuksille.

– Toisen kierroksen hakemukset olivat korkeatasoisia ja selvästi osoittivat, että ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet kehittämään tutkimus- ja kehittämistoimintaansa ympäröivän yhteiskunnan ja yritysten kanssa, toteaa arviointipaneelin puheenjohtaja Kirsti Vilén työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Rahoituksen tavoitteena oli jatkaa kokeilua ammattikorkeakoulujen nykyisten strategioiden mukaisen TKI-toiminnan profiloitumisen tukemista.  Strategiapohjainen profiloitumisalue voi olla esimerkiksi alakohtainen tai toimintatavallinen. Erityisesti pyydettiin ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja työnjakoa edistäviä profiloitumisesityksiä.

Hakija TKI-hanke Rahoitus (euroa)
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Future Expertise in Sales and Services – Capability creation for future business 790 000
Hämeen ammattikorkeakoulu CARBON 4.0: Analysis and utilization of biological data in complex carbon ecosystems 860 000
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa) Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation 970 000
Kajaanin ammattikorkeakoulu On-Demand High Performance Computing Capabilities for RDI 510 000
Tampereen ammattikorkeakoulu The Development and implementation of well-being data roadmap 910 000
Turun ammattikorkeakoulu Multicomponent Materials Centre of Expertise for Additive Manufacturing 960 000

Marraskuussa 2018 päättyneeseen hakuun saapui hankehakemuksia yhteensä 22 kappaletta, joista kaksi oli kahden ammattikorkeakoulun yhteisiä. Rahoitusta haettiin yhteensä lähes 19 miljoonaa euroa.

Arvioinnissa keskityttiin suunnitelman realistisuuteen ja innovatiivisuuteen suhteessa ammattikorkeakoulun strategiaan ja vahvuusalueisiin. Arvioinnissa tarkasteltiin myös muun muassa ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja työnjakoa edistäviä esityksiä.

Lisätietoja:

Johtaja Erja Heikkinen, p. 02953 30101

Opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, p. 02953 30247

Korkeakoulutus ja tiede Koulutus