Hyppää sisältöön

Nuorten tupakointi ja alkoholin käyttö väheni - muiden päihteiden käyttö kasvussa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2012 12.39
Uutinen

Eurooppalainen koululaistutkimusten sarja nuorten päihteiden käytöstä osoittaa, että suomalaisnuoret tupakoivat ja käyttävät alkoholia aiempaa vähemmän. Sen sijaan muun muassa huumeiden käyttö ja kokeilut ovat lisääntyneet.

Vuodesta 1995 lähtien tarkasteltuna 15–16-vuotiaiden koululaisten raittius on lisääntynyt. Myös säännöllinen ja tiheä humalajuominen on vähentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen. Viime vuosina myönteinen kehitys on kuitenkin pysähtynyt.

Nuorten päihteiden käyttöä ja siihen liittyviä asenteita on selvitetty neljän vuoden välein toteutettavassa eurooppalaisessa koululaistutkimuksessa. European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD -tutkimusta on tehty vuodesta 1995 alkaen 23–36 Euroopan maassa. Suomi on ollut mukana kaikissa tutkimuksissa.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen julkaisemaan uusimpaan raporttiin on koottu Suomea koskevia tuloksia kaikilta tutkimusvuosilta. Raportissa tarkastellaan muun muassa tupakan, alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden käytön trendejä, päihteiden käytön aloitusikää, alkoholin hankintatapoja, päihteisiin liittyviä arvioituja riskejä sekä päihteiden käytönyleisyyttä ja muutoksia.

Raittiita nuoria aiempaa enemmän

Raportin mukaan raittiiden suomalaisnuorten osuus on noussut 11 prosentista 16 prosenttiin. Vielä vuonna 1995 humalassa joskus elämänsä aikana oli ollut noin kolme neljäsosaa nuorista vuonna, kun vuonna 2011 osuus oli runsas puolet. Tyttöjen ja poikien väliset erot ovat vähäisiä, mutta vähintään kuukausittain itsensä humalaan juovien tyttöjen osuus (36%) on jonkin verran poikia suurempi (32 %).

Nuorista 16 prosenttia oli ostanut itse alkoholijuomia kaupasta viimeisen kuukauden aikana. Baarissa, ravintolassa tai diskossa alkoholia oli juonut 12 prosenttia nuorista.

Alkoholin ja pillereiden yhteiskäyttö päihtymystarkoituksessa on lähes puolittunut kaikilla koululaisilla 16 vuoden aikana. Muiden päihteiden käyttö päihtymistarkoituksessa sen sijaan on yleistynyt.

Tupakointi on vähentynyt 16 vuoden aikana. Vuonna 2011 tupakoimattomien osuus oli 40 prosenttia, vuonna 1995 se oli 23 prosenttia.

Poikien nuuskakokeilut vähenivät vuoteen 2007 asti, mutta sen jälkeen lisääntyivät jyrkästi. Myös nuuskaa kokeilleiden tyttöjen osuus on kasvanut.

Huumeiden käyttö ja kokeilut lisääntyivät

Kannabiksen käyttö on yleistynyt. Kun vuonna 1995 viisi prosenttia koululaisista oli käyttänyt kannabista, vuonna 2011 heitä oli 11 prosenttia. Muita huumeita kokeilleiden osuus oli myös hieman kasvanut. Nuorista neljä prosenttia oli kokeillut jotain muuta huumetta. Vastaava osuus vuonna 1995 oli yksi prosentti.

Vuoden 2007 jälkeen kokeilut ovat yleistyneet niin pojilla kuin tytöilläkin. Vaikka huumeiden käyttö on hieman lisääntynyt, se on Suomessa vähäistä moniin muihin maihin verrattuna.

Pojista 6 prosenttia ja tytöistä 14 prosenttia oli käyttänyt alkoholia ja pillereitä yhdessä. Rauhoittavien tai unilääkkeiden käyttö ilman lääkärin määräystä on hieman lisääntynyt poikien keskuudessa edellisestä mittauskerrasta, tytöillä muutosta ei ole tapahtunut. Vuonna 2011 pojista viisi prosenttia ja tytöistä yhdeksän prosenttia oli käyttänyt näitä lääkkeitä.

Liimojen, liuottimien yms. käyttö päihtymistarkoituksessa on myös yleistynyt, erityisesti tyttöjen parissa. Vuonna 2011 joka kymmenes nuori oli kokeillut näitä aineita, vuonna 1995 vastaava osuus oli neljä prosenttia.

Ennaltaehkäisevää päihdetyötä

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ennaltaehkäisevää huume- ja päihdetyötä.

Ministeriö on nimennyt Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoiman Preventiimin valtakunnalliseksi nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskukseksi, joka tuottaa tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä nuorten parissa toimiville ammattilaisille.

Preventiimillä on yli 100 kumppanuusorganisaatiota, jotka edustavat kuntia, järjestöjä, säätiöitä ja oppilaitoksia. Verkostoitumisen lisäksi työelämän täydennyskoulutus on keskeinen osa Preventiimin toimintaa.

Linkkejä ja lisätietoja: