Hyppää sisältöön

Nuorten oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauskokeiluun 5 miljoonaa euroa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2023 10.23
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille viisi miljoonaa euroa oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun. Lisärahoitusta myönnettiin vuoden 2023 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä 68:lle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle.

Vuonna 2022 käynnistettiin hallituksen puoliväliriihikirjauksen perusteella kolmivuotinen kokeilu, jonka tarkoituksena on uudistaa oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen määräytymisen perusteita. Kokeilu tukee nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. 

Koulutuksen järjestäjä voi maksaa oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan työnantajalle koulutuskorvausta, jos työnantaja ja koulutuksen järjestäjä arvioivat koulutuksesta aiheutuvan kuluja työnantajalle. Koulutuskorvaukset sisältyvät koulutuksen järjestäjille myönnettävään ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitukseen.

Kokeilun aikana koulutuskorvauksessa on otettava korottavana tekijänä huomioon, jos oppisopimuksen aloituspäivänä ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija on alle 20-vuotias ja vailla toisen asteen tutkintoa. Kokeiluun on varattu 5 miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus vuosien 2022–2024 ajaksi.

Alustavien seurantatietojen mukaan oppisopimuskoulutuksen määrä on selkeässä kasvussa. Vuonna 2022 kokeilun kohderyhmään kuuluvien alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden oppisopimuskoulutuksen määrä kasvoi 33 % vuoteen 2021 verrattuna.

Lisätietoja:

  • ylijohtaja Petri Lempinen, puh. 02953 30180
  • asiantuntija Johannes Peltola, puh. 02953 30292

Lisäsuoritepäätös (29.3.2023)

Ammatillinen koulutus Koulutus