Hyppää sisältöön

Nuorisoalan osaamisen kehittäjiksi valittiin kuusi osaamiskeskusta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 5.3.2020 12.44
Tiedote
Erivärisiä tennareita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti kehittävistä osaamiskeskuksista. Tehtävä myönnettiin Lahden kaupungin, Suomen Partiolaiset ry:n, Nuorten Akatemia ry:n, Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry:n, Helsingin kaupungin sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoimille, useamman yhteisön yhteenliittymille. Samalla ne saavat oikeuden valtionavustukseen.

Osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Nuorisoalan osaamiskeskuksena voi toimia kunta, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, korkeakoulu, yhdistys tai säätiö, tai niiden sopimukseen perustuva yhteenliittymä.

– Nuorisotoimialalla on kehittämisen ja verkottumisen tahtoa. Osaamiskeskuksina toimivat yhteenliittymät kokoavat yhteisten tavoitteiden taakse monipuolisen joukon eri osaajia. Uskon, että laajapohjaisella yhteistyöllä pystymme toimimaan tehokkaasti nuorten hyväksi, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Osaamiskeskusten toiminnan painopisteistä on sovittu valtioneuvoston hyväksymässä valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa. Kehittämisen painopisteitä ovat nuorisotyö kunnassa, nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus, osallisuus ja vaikuttaminen, kohdennettu nuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö sekä nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.

Nuorisotyö kunnassa -kehittämiskokonaisuudesta vastaa Lahden kaupunki. Verkostossa ovat mukana Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu oy (Juvenia), Nuorisotutkimusseura ry, Allianssin nuorisovaihto, Oulun kaupunki/Koordinaatti, Mieli mielenterveys ry ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuvaa ja vaikuttavuutta kehittää Suomen Partiolaiset ry. Verkostossa ovat mukana Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Talous ja nuoret TAT ry ja Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy.

Osallisuus ja vaikuttaminen –kokonaisuudesta vastaa Nuorten Akatemia ry. Verkostoon kuuluvat Kehittämiskeskus Opinkirjo ry, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry sekä Oulun kaupunki/Koordinaatti.

Kohdennetun nuorisotyön kehittäminen on Valtakunnallisen Työpajayhdistys ry:n vastuulla. Verkostoon kuuluvat Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Mieli Suomen mielenterveys ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä XAMK / Juvenia - nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.

Digitaalisen nuorisotyön kehittämisvastuu on Helsingin kaupungilla ja sen yhteistyötahona toimivalla Koordinaatilla (Oulun kaupunki).

Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa -kokonaisuudesta vastaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Yhteistyöverkostoon kuuluvat Kehittämiskeskus Opinkirjo, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Vantaan kaupunki, Nuorisotutkimusseura ry, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Lahden kaupunki/Kanuuna, Nuorten Suomi ry, Folkhälsans förbund + Föreningen Luckan, Helsingfors Universitet/statsvetenskapliga fakultet/socialt arbete ja Åbo Akademi.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Emma Taipale, p. 0295 330 172

Lisätietoja nuorisoalan osaamiskeskuksista 

Hanna Kosonen Nuoriso