Hyppää sisältöön

Ministeri Terho käynnistää selvityksen opintotuen tulorajoista

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2018 12.53
Tiedote

Opintotuesta vastaava ministeri Sampo Terho käynnistää selvityksen opintotuen tulorajoista. Selvityksen laatii Palkansaajien tutkimuslaitos, ja sen on määrä valmistua joulukuussa.

Opiskelijan omat tulot vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija voi vuodessa nostaa opintotukea. Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, etteivät vuositulot ylitä vuositulorajaa.  

Opintotuen tulorajoilla tarkoitetaan sitä enimmäissummaa, minkä opiskelija saa tienata nostaessaan opintotukea. Tuloseuranta tehdään jälkikäteen verotuksen valmistuttua, jolloin Kela perii liikaa saadun opintotuen takaisin 7,5 prosentilla korotettuna, jos opiskelija ei itse palauta liikaa saamaansa tukea ajoissa.

Mitä tapahtuu, jos opintotuen tulorajoja muutetaan tai ne poistetaan kokonaan? Palkansaajien tutkimuslaitos laatii ministeri Terhon toimeksiannosta selvityksen opintotuen tulorajojen vaikutuksesta työntarjontaan.

”Käynnistämälläni selvityksellä tutkitaan opintotuen tulorajojen poistamisen tai nostamisen vaikutuksia. Opiskelijoiden tulee saada arvokasta työkokemusta opintojen ohella, mutta opintotuen tulorajat koetaan liian rajoittavina. Siksi on oleellista, että julkisen keskustelun ja tulevaisuuden päätöksenteon tueksi saadaan tutkimustietoa”, sanoo ministeri Sampo Terho.

”Mielestäni työntekemiseen ja yrittäjyyteen tulee kannustaa aina, aivan erityisesti nuorena, koska varhain hankittu työkokemus tukee sijoittumista työmarkkinoille läpi koko tulevan uran. Järjestelmän kehittämisessä tulee huomioida, miten opiskelijoita voidaan parhaiten kannustaa ahkeruuteen”, toteaa Terho.

Keskeisenä menetelmänä tutkimuksessa on hyödyntää aiemmin muodostettua mikrosimulointimallia, jonka avulla selvitetään, miten opiskelijat ansaintapäätöksissään reagoisivat erilaisiin muutoksiin opintotuen säännöissä. Mikrosimulointimallilla lasketaan eri politiikkareformien vaikutukset opiskelijoiden tulojakaumaan ja vaikutukset opiskelijoiden työnteon kannustimiin.

”Tällä hallituskaudella opintotukea on uudistettu merkittävästi. Opintorahasta ja opintolainasta koostuva käytettävissä oleva opintotuki on kokonaisuutena noussut ja useiden opiskelijoiden asumistuki on kasvanut, kun opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin. Lasta huoltavien opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi on lisätty huoltajakorotus sekä vähävaraisten perheiden toisen asteen opiskelijoille lisätään ensi vuoden syksystä oppimateriaalilisä”, kertoo Terho.

”Opintotuen tulorajoista on tärkeää herättää keskustelua tulevien hallituskausien päätöksentekoa varten.”

Raportin on määrä olla valmis 21.12.2018. Raportista saatavaa tietoa on tarkoitus käyttää päätöksenteon tukena arvioitaessa mahdollisia muutoksia opintotuen tulorajoihin.

Lisätietoja:

- tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen, Palkansaajien tutkimuslaitos, p. 040 940 2336, [email protected]
- erityisavustaja Toni Ahva, OKM, p. 0295 330 340, [email protected]

Koulutus Opintotuki Sampo Terho