Hyppää sisältöön

Ministeri Terho jakoi elokuva-, kuva-, media-, valokuva- ja kuvitustaiteen sekä arkkitehtuurin ja muotoilun valtionpalkinnot

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2017 11.30
Tiedote

Valtion taidetoimikunnat ovat päättäneet elokuva-, kuva-, media-, valokuva- ja kuvitustaiteen sekä arkkitehtuurin ja muotoilun valtionpalkinnoista. Valtionpalkinnot ovat suuruudeltaan 14 000 euroa, ja ne maksetaan Veikkauksen tuotoista.

Elokuvataiteen valtionpalkinnon sai foley-artisti Heikki Kossi. Kuvataiteilija Jyrki Siukonen palkittiin kuvataiteen valtionpalkinnolla, valokuvataiteilija Jari Silomäki valokuvataiteen valtionpalkinnolla ja kuvittaja, kuvataiteilija Jenni Tuominen kuvitustaiteen valtionpalkinnolla.

Mediataiteen hyväksi uraauurtavaa työtä tehnyt Minna Tarkka sai mediataiteen valtionpalkinnon. Arkkitehtuurin valtionpalkinto jaettiin arkkitehti Anssi Lassilalle ja muotoilun valtionpalkinnon sai Helsingissä toimiva galleria Lokal, joka esittelee taideteollisuutta ja muotoilua.

Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijoina toimivat valtion taidetoimikunnat päättävät vuosittain alansa valtionpalkinnoista. Palkinnon voi saada taiteilija tai taiteilijaryhmä tunnustuksena kolmen edellisen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai suorituksesta. Palkinnon voi saada myös taiteilija, joka on toiminut pitkään ja ansiokkaasti oman taiteenalansa hyväksi. Myös taiteenalan yhdistys tai muu yhteisö voidaan palkita.

Ministeri Sampo Terho jakoi valtionpalkinnot 8. joulukuuta Helsingissä.

Palkintoperustelut:

Arkkitehtuurin valtionpalkinto

Arkkitehti Anssi Lassilan tuotanto on hieno esimerkki kunnianhimoisesta ja tinkimättömästä laadusta, jolla parannetaan ympäristöä. Vaikka Lassila on tunnettu erityisesti puun käytön taitajana, hänen arkkitehtuurilleen on ominaista monipuolinen suhde eri materiaaleihin ja niiden luova soveltaminen eri tilanteisiin parhaiten sopivalla tavalla. Lassila kunnioittaa ja hyödyntää vanhoja perinteisiä käsityötaitoja, samalla kun hänen arkkitehtoninen ilmaisunsa on uutta luovaa, ennakkoluulotonta ja raikasta. Rakennuksissa veistoksellisuus yhdistyy perinnerakentamisen hiljaiseen tietoon.

Lassilan monipuoliseen tuotantoon kuuluu esimerkiksi neljä kirkkoa, arkkitehtuurin Finlandialla palkittu Puukuokka-asuinkerrostalo Jyväskylässä sekä eri mittakaavan suunnitelmia ja toteutuksia. Niistä viimeisimpänä esimerkkinä on Lonnan saareen hienovaraisesti sovitettu uusi hirsisauna.

Lassila on lisäksi toiminut alan eri luottamustehtävissä ja luennoitsijana. Hän johtaa OOPEAA-arkkitehtitoimistoa, jolla on toimistot Helsingissä ja Seinäjoella.

Elokuvataiteen valtionpalkinto

Heikki Kossi on ansioitunut kotimaisten ja kansainvälisten näytelmä-, lyhyt- ja dokumenttielokuvien sekä tv-draaman ja animaatiotuotantojen foley-artistina. Kossi on alallaan maailman arvostetuimpia ja kysytyimpiä taiteilijoita, ja hänen panoksensa kuuluu monissa elokuvissa, kuten Juho Kuosmasen Hymyilevässä miehessä ja Sofia Coppolan Lumotuissa.

Palkinnollaan audiovisuaalisten taiteiden toimikunta haluaa nostaa esille Heikki Kossin ja foley-artistien merkitystä audiovisuaalisten taiteiden alalla. Foley-äänillä on ratkaiseva merkitys elokuvan äänimaailmalle osana tarinankerrontaa.

Heikki Kossi on ansioituneesti luonut elokuviin tunnelmaa, merkityksiä ja äänimaailmaa dialogin, musiikin ja kuvauksien aikana nauhoitettujen äänien rinnalle. Kossi on mestari luomaan pieniä, tarkkoja ja merkityksellisiä ääniä elokuviin, kuten vaatteen kahahduksen tai lattian narahduksen, jotka luovat katsojalle illuusion lähellä olevasta henkilöstä, vaikka hän olisi vielä näkymättömissä. 

Kuvataiteen valtionpalkinto

Jyrki Siukonen on monipuolinen taiteilija, taiteen tutkija ja taideopettaja. Siukonen on useissa yhteyksissä korostanut taiteen vapautta ja oikeutta riippumattomuuteen, ja hän on seurannut tätä periaatetta myös omassa työssään. Siukonen aloitti uransa punkmuusikkona ja päätyi yhdeksi Kuvataideakatemian ensimmäisistä taiteen tohtoreista. Hänen asennettaan taiteeseen leimaa edelleen poikamainen innostus ja yllättävät ideat.

Siukonen löytää oman taiteellisen tuotantonsa ja tekstiensä aiheet taidehistorian, fantasian ja filosofian rajapinnoilta. Hän on julkaissut merkittäviä taidefilosofisia teoksia, joilla on ollut vaikutus uudempaan suomalaiseen kuvanveistotaiteeseen. Siukosen käsitteellinen taide on esimerkki modernismin jälkeisestä kevyemmästä ja älyllisemmästä suhteesta taiteen perinteeseen.

Siukonen on avannut tänä syksynä kirjakauppa-taidegallerian Tampereelle. Sen ohjelmassa korostuu maailmaa yllättävistä näkökulmista lähestyvän ihmisen kokema löytämisen ja löydöistä kertomisen ilo.

Kuvitustaiteen valtionpalkinto

Jenni Tuominen on tämän hetken keskeisimpiä ja aktiivisimpia suomalaisia kuvitustaiteilijoita. Hänen persoonallinen, omaan suuntaan kehittyvä tyylinsä on tunnistettavissa kaikissa hänen käyttämissään ilmaisuvälineissä.

Oleellista Tuomisen taiteellisessa profiilissa on monialaisuus. Hän tekee kirjankuvituksia, lehtikuvituksia ja kuosisuunnittelua. Keramiikkaveistoksillaan hän on päivittänyt savesta tekemisen tradition 2010-luvulle. Yhdistämällä käsityön ja ilmeikkäät hahmot Tuominen on kohdistanut katseen taas koriste-esineiden kaltaisiin veistoksiin. Ensisilmäyksellä niiden estetiikka vaikuttaa lapsenomaiselta mutta lähemmän tutkimisen myötä puhuttelee inhimillisyydellään ja taidokkaalla viimeistelyllään.

Tuominen on opiskellut metallisepän ammatin ja suorittanut graafisen suunnittelijan tutkinnon vuonna 2004. Koko taiteilijauransa ajan hän on osallistunut aktiivisesti näyttelytoimintaan ja tehnyt myös julkisia teoksia.

Mediataiteen valtionpalkinto

Minna Tarkka on tehnyt uraauurtavaa työtä mediataiteen hyväksi. Hän on vaikuttanut mediataiteen kentällä tutkijana, opettajana, tuottajana, julkaisijana, kriitikkona, kuraattorina ja aktivistina 80-luvulta lähtien. Hän on ollut perustamassa keskeisiä järjestöjä, kuten MUU ry:tä, AV-arkkia ja Suomen Mediataideverkostoa. Tarkka on rakentanut opetusohjelmia Kuvataideakatemian Tila-aikataiteisiin ja Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorioon, jonka professoria hän myös toimi.

Minna Tarkka on laajentanut käsitystämme mediataiteesta ja sen potentiaalista yhteiskunnallisissa prosesseissa. Häntä kiinnostaa erityisesti avoimen teknologian ja open source -kulttuurin suhde demokratiaan ja osallistumiseen.

Mediakulttuuriyhdistys m-cultin toiminnanjohtajana Tarkka on koordinoinut pitkäjänteisesti mediataiteen tekijöiden ja teosten dokumentaatio- ja kartoitustyötä. Helsingin Maunulassa m-cult parhaillaan tuottaa yhteisöllisiä mediateoksia ja rakentaa vuoropuhelua kansainvälisten taiteilijoiden ja asukkaiden välille.

Muotoilun valtionpalkinto

Helsinkiläinen Lokal-galleria on viiden vuoden aikana tuonut esille laadukasta suomalaista muotoilua, taidetta ja taideteollisuutta yllättävien yhdistelmin ja mielenkiintoisella ja raikkaalla tavalla. Gallerian vetäjänä toimii valokuvaaja Katja Hagelstam.

Gallerian teemoittain kootut ryhmänäyttelyt vaihtuvat kuukausittain. Yksi näyttelyistä on omistettu nuorille, alle 30-vuotiaille, uraansa aloittaville tekijöille. Näyttelyissä yhdistetään esimerkiksi typografiaa designiin ja taideteollisuuteen ja tuodaan esille rehellistä kädentaitoa, jolloin syntyy mutkattomia ja kiinnostavia kokonaisuuksia.

Muotoilua ja taideteollisuutta esittelevää galleriatoimintaa on Suomessa niukasti. Lokal-galleria perustettiin vuonna 2012. Galleria ja Katja Hagelstam ovat ansiokkaasti edistäneet muotoilun ja taideteollisuuden asemaa omalla toiminnallaan.

Valokuvataiteen valtionpalkinto

Valokuvataiteilija Jari Silomäki on poliittisen valokuvan taitava uudistaja. Hänen valokuviensa lähtökohdat ovat älyllisiä ja kirjallisia.

Silomäki on löytänyt teoksiinsa visuaalisen kielen, joka väistää itsestäänselvyyksiä ja yksinkertaisia totuuksia. Silomäki rakentaa hitaasti ja huolellisesti kuvakokonaisuuksia, joissa hän käyttää muun muassa näyttelijöitä ja osin lavastettuja todellisuuksia.

Jari Silomäki viimeistelee parhaillaan kahta suurta näyttelyä, jotka jäävät suomalaisen valokuvauksen historiaan. Framing the World tutkii internetin kansainvälistä blogikulttuuria. Se sisältää kuvasarjoja jokaisesta maailman 199 maasta. Toinen kunnianhimoinen teossarja keskittyy kehittyvien maiden uusrikkaiden tarinoihin. Silomäki poimii kameransa eteen yksilöitä, joiden tarinat piirtävät poikkeuksellisen tarkkaa aikalaiskuvaa globaalista, uudenlaisesta ihmisyydestä.

Silomäki opiskeli Turun taideakatemiassa ja valmistui taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2007. 

Kuvia tilaisuudesta

Lisätietoja:

- arkkitehtuuri ja muotoilu: erityisasiantuntija Lea Halttunen, Taike, p. 0295 330 713
- elokuvataide ja mediataide: erityisasiantuntija Sari Ilmola, Taike, p. 0295 330 830
- kuvataide, kuvitustaide ja valokuvataide: erityisasiantuntija Henri Terho, Taike, p. 0295 330 901
- lehdistöjärjestelyt: viestintäpäällikkö Eija Ristimäki, Taike, p. 0295 330 722