Hyppää sisältöön

Ministeri Kosonen vahvisti teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 30.10.2019 10.26
Tiedote
Valtionosuudet kasvavat vuodesta 2019 yhteensä 7 523 522 euroa.

Teatterit saavat ensi vuonna toimintaansa rahoitusta valtionosuuksina yhteensä noin 57,21 miljoonaa euroa. Orkestereiden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2020 on noin 19,88 miljoonaa euroa. Valtionosuudet kasvavat vuodesta 2019 yhteensä 7 523 522 euroa.

Valtionosuuksien lisäksi ministeri päätti alustavasti teattereiden ja orkestereiden valtakunnallisen ja alueellisen toiminnan sekä orkestereiden ja teattereiden kehittämishankkeiden määrärahoista.

Valtionosuusjärjestelmä on laskennallinen. Rahoitus määritellään henkilötyövuosien ja niille määritellyn yksikköhinnan mukaisesti. Edellytyksenä valtionosuuksien maksamiselle päätetyn suuruisina on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen.

”On hienoa, että määräraha teattereille ja orkestereille kasvaa näin merkittävästi. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden turvaaminen ja kulttuurin toimintaedellytysten vahvistaminen ovat hallitusohjelman keskeisiä kulttuuripoliittisia tavoitteita.  Myös käynnissä oleva valtionosuusuudistus tulee lisäämään alan toimijoiden toimintamahdollisuuksia kentällä laajemmin”, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Teatterit

Teatterille osoitettuja henkilötyövuosia on 2 469. Määrä on sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden yksikköhinnaksi vahvistettiin 58248 euroa. Toimijoille, jotka eivät ole hakeutuneet arvonlisäverovelvollisiksi teatteritoiminnastaan, myönnetään arvonlisäverolla korotettu yksikköhinta, joka on ensi vuonna 4,14 % korkeampi kuin arvonlisäveroton hinta. Uusia teattereita ei otettu valtionosuuden piiriin.

Ministeri osoitti alustavassa määrärahan jaossa 3 120 000 euroa harkinnanvaraista määrärahaa alue-, tanssi-, ja lastenteatteritoimintaan, ruotsinkieliseen teatteritoimintaan sekä kiertuetoimintaan. Alustavasti alueteattereille osoitetaan määrärahasta 1 409 000 euroa, tanssiteattereille 536 000 euroa, lastenteattereille 973 000 euroa, merkittävään kiertuetoimintaan tai kiertuetoiminnan vastaanottamiseen 87 000 euroa ja ruotsinkieliseen toimintaan 115 000 euroa.

Orkesterit

Orkestereille osoitettuja henkilötyövuosia on 1 033 eli saman verran kuin tänä vuonna. Orkestereiden arvonlisäveroton yksikköhinta on 51 851 euroa, joka on 5,4 % suurempi kuin vuonna 2019 (49 184 euroa). Orkestereiden arvonlisäverolla korotettu yksikköhinta on 53 515 euroa. Tätä yksikköhintaa käytetään niillä yksityisillä orkestereilla, jotka eivät ole arvonlisäveron palautusjärjestelmän piirissä. Näitä orkestereita on kuusi. Uusia orkestereita ei otettu valtionosuuden piiriin.

Lisäksi harkinnanvaraista avustusta orkestereiden valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan sekä kehittämishankkeisiin osoitettiin alustavasti 668 000 euroa eli saman verran kuin tänä vuonna.

Teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet 

Lisätietoja:

- teatterit: kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, p. 0295 330 285
- orkesterit: kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen, p. 0295 330 081