Hyppää sisältöön

Ministeri Kosonen myönsi taiteen perusopetuksen järjestämisluvat

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2019 12.18
Tiedote
Lapset soittavat viulua ja bassoa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on myöntänyt taiteen perusopetuksen järjestämisluvat vuodesta 2020 alkaen kahdeksan eri taiteenalan oppilaitokselle. Taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaiseen valtionosuuteen oikeuttavan luvan sai 13 uutta koulutuksen järjestäjää, ja viiden koulutuksen järjestäjän aiempaa lupaa laajennettiin.

Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta.

Koulutuksen järjestämisluvan myöntämisen edellytyksenä on, että opetus on tarpeellista ja että hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset opetuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.  Järjestämislupahakemuksia arvioitaessa kiinnitettiin lisäksi erityistä huomiota taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantamiseen eri taiteenalojen, taiteen perusopetuksen alueellisen saatavuuden sekä eri väestöryhmien osallistumismahdollisuuksien näkökulmista.

Lupia myönnettiin vuoden 2020 alusta lukien arkkitehtuurin, kuvataiteen, käsityön, mediataiteiden, musiikin, sirkustaiteen, tanssin sekä teatteritaiteen taiteen perusopetuksen järjestämiseen.

Taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä olevien oppilaitosten verkosto laajeni edellisen kerran 10 vuotta sitten.

Päätökset on tehty sillä edellytyksellä, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen.

- Olen iloinen ja ylpeä kansainvälisestikin arvostetusta taiteen perusopetusjärjestelmästämme, jonka ytimessä on pitkäjänteinen, usean eri taiteenalan taidekasvatus. Taiteen perusopetus luo sitä pohjaa, johon taiteen ja kulttuurin tulevien ammattilaisten kouluttaminen sekä taiteen ja kulttuurin kuluttajiksi ja ylipäätään luoviksi ihmisiksi kasvaminen perustuu, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

- Nyt myönnettävien järjestämislupien kautta taiteen perusopetuksen saavutettavuus paranee. On hienoa, että valtionosuusjärjestelmän piiriin saadaan nyt ensimmäistä kertaa myös mediataiteiden opetusta, ministeri Kosonen sanoo.

Tasokorotus taiteen perusopetukseen kohdennettaviin valtionosuustunteihin

Valtion vuoden 2020 talousarvioesityksessä taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisten valtionosuustuntien määrä on enintään 43 600 opetustuntia (noin kaksi miljoonaa euroa) enemmän kuin kuluvana vuonna. Lisäyksestä kohdennetaan enintään 5 000 tuntia musiikin taiteen perusopetukseen ja 38 600 tuntia muiden taiteenalojen taiteen perusopetukseen. Muiden kuin musiikin taiteenalojen kohdalla lisäys tarkoittaa lähes 30 prosentin korotusta nykyiseen määrärahatasoon verrattuna.

Taiteen perusopetukseen kohdentuva valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä opetustuntimäärä vuonna 2020 on yhteensä enintään 1 837 400 opetustuntia, josta enintään 1 658 000 tuntia kohdentuu musiikille ja 179 400 muille taiteenaloille.

Valtionosuustunteja kohdennetaan uusien järjestämislupien ja aiempien lupien laajentamisen lisäksi sellaisille koulutuksen järjestäjille, jotka ylittävät niille valtionosuuden perusteeksi vahvistetun opetustuntimäärän. Valtionosuusjärjestelmän piirissä olevien oppilaitosten tuntimääräylityksiä tasataan siten, että valtionosuustilastoinnin mukainen vuoden 2019 arvioitu opetustuntimäärä ylittää valtionosuuden perusteeksi vahvistettavan tuntimäärän korkeintaan 21,7 prosentilla.

Valtioneuvosto on päättänyt keskimääräisistä yksikköhinnoista vuodelle 2020. Taiteen perusopetuksen keskimääräinen yksikköhinta on 79,54 euroa opetustuntia kohden. Yksikköhintaa korotetaan yksityisten koulutuksen järjestäjien osalta arvonlisäveron osuudella.

Lisätietoja: ylitarkastaja Hanna Koskimies, p. 02953 30048

Tutustu myös

Hanna Kosonen Koulutus Kulttuuri Yleissivistävä koulutus