Hyppää sisältöön

Ministeri Hanna Kosonen: Opintotuki joustaa poikkeusolosuhteissa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 2.4.2020 14.49
Kolumni
Ministeri Hanna Kosonen.
Kuva: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia

Opiskelijoiden toimeentuloon liittyvät kysymykset ja huolet ovat olleet ymmärrettävistä syistä monessa kodissa mielen päällä. Olemme opetus- ja kulttuuriministeriössä yhdessä Kansaneläkelaitoksen kanssa valmistautuneet ottamaan huomioon koronaepidemian vaikutukset opintojen edistymiseen ja mahdollisiin vaikutuksiin harjoitteluiden, vaihtojaksojen ja valmistumisen aikatauluun.

Korkeakoulut ja opiskelijat tekevät parhaansa sen eteen, että opinnot pääsevät jatkumaan mahdollisimman normaalisti. Samalla tavoin on meidän velvollisuutemme ministeriössä pitää huolta siitä, ettei toimeentuloon liittyvät kysymykset rasita kohtuuttomalla tavalla opiskelijan jo muutenkin mullistunutta kevättä.

Opintotukea maksetaan poikkeusoloista huolimatta

Poikkeusolot tullaan ottamaan huomioon opintotuen opintojen edistymisen seurannassa ja tukiajassa. Opintotuen maksamisen edellytyksenä on taloudellisen tuen tarve ja opintojen edistyminen. Opintojen edistäminen voi kuitenkin vaikeutua poikkeusolojen jatkuessa.

Opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opinnot eivät edistyisi poikkeusolojen aikana riittävästi. Normaalisti opiskelija joutuu jälkikäteen selvittämään miksi opinnot eivät ole edistyneet aikataulussa. Poikkeusolot ja koronaepidemia voidaan katsoa hyväksyttäviksi syiksi opintojen hidastumiseen. Ministeriö ja Kela pohtivat ensi syksyllä suoritettavan opintojen edistymisen seurannan toteuttamiseen sellaisella tavalla, jolla vältyttäisiin turhilta selvityspyynnöiltä.

Poikkeusoloista johtuva opiskelutahdin hidastuminen heikentää opintotukiajan riittävyyttä erityisesti korkea-asteella tukiajan rajallisuuden vuoksi. Tutkintokohtaista tukiaikaa voidaan pidentää enimmäisajan puitteissa erityisen painavan syyn vuoksi. Ministeriö ja Kela tulkitsevat poikkeusolot ja koronaepidemian sellaiseksi.

Tukiajan päätyttyä opiskelija voi myös saada toimeentulotukea opintojensa loppuun saattamiseen. On todennäköistä, että toimeentulotuen käyttö opintojen loppuun saattamiseksi yleistyy poikkeusolojen pitkittyessä. Ministeriö ja Kela valmistautuvat myös tähän.

Ministeriö arvioi poikkeusolojen vaikutuksia opintotukiajan riittävyyteen ja tarvittaessa käynnistää valmistelun opintotukilain muuttamiseksi siten, että opintotukiajassa huomioidaan nykyistä paremmin poikkeusolojen vaikutus.

Koulumatkatukioikeus säilyy sitä tarvitseville

Muut kuin korkeakouluopiskelijat voivat saada koulumatkatukea. Koulumatkatukea voidaan maksaa sitä tarvitseville opiskelijan kodin ja oppilaitoksen tai työssäoppimispaikan välisen kulkemisen perusteella. Poikkeusolojen jatkumisen myötä oppilaitoksen ja kodin välinen kulkeminen voi vähentyä siten, että edellytyksiä koulumatkatuen maksamiseen ei enää ole.

Kela tiedottaa eri tahoille poikkeusolojen vaikutuksesta koulumatkatuen myöntämiseen. Koulumatkatukilakiin ei ole tunnistettu välittömiä muutostarpeita toistaiseksi.

Ateriatuettuja aterioita on ostettavissa opiskelijaravintoloista take awayna

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuettuja aterioita voidaan poikkeuksellisesti myydä mukaan otettavina tai kotiin kuljetettuina, jos opiskelijaravintola pystyy sen toteuttamaan. Poikkeusmenettely on voimassa toistaiseksi, mutta enintään 31.5.2020 asti. Korkeakouluopiskelija saa ateriatuen näyttämällä voimassa olevan opiskelijakortin tai Kelan ateriatukikortin.

Ruokailuedellytykset kesäaikana opiskeleville riippuvat opiskelijaravintoloiden yleisistä toimintaedellytyksistä.  Tavoitteena on, että myös kesäaikana opiskelevilla olisi mahdollisuus ostaa ateriatuettuja opiskelija-aterioita.

Opiskelija voi hakea toimeentulotukea, jos toimeentulo ei tule turvatuksi muulla tavalla

Kesätyömahdollisuuksien väheneminen lisää akuutisti toimeentulotuen tarvetta tulevina kesäkuukausina, jos opiskelumahdollisuuksia eikä täten myöskään opintotuen myöntämisen edellytyksiä ole. Kelan päivittää ohjeistusta toimeentulotuen myöntämisen edellytyksistä opiskelijoille poikkeusolojen aikana. 

Miten turvataan valmistuneiden taloutta?

Tavoitteemme on, että jokainen lainahyvityksen työllään ansainnut opiskelija saa sen. Valmistelemme ministeriössä opintotukilain muutosta, jonka avulla voimme ottaa poikkeusolot opintolainahyvityksen ehdoissa huomioon. Eli jos olisit normaalioloissa ollut oikeutettu opintolainan hyvitykseen, mutta tutkintosi loppuunsaattaminen tai tutkinnon ulos saaminen hidastuu poikkeusolojen vuoksi, olet oikeutettu lainahyvitykseen.

Jos valmistuneella opiskelijalla on haasteita opintolainan takaisinmaksun kanssa, ministeriö suosittelee neuvottelua pankin kanssa takaisinmaksun lykkäämisestä tai maksuajan pidennyksestä. Tämä helpottaa työttömäksi joutuneiden taloutta.

Myös työ- ja elinkeinoministeriössä on tehty toimia osa-aikaisesti opiskelevien lomautettujen toimeentulon turvaamiseksi. TEM on tehnyt työttömyysturvalakiin väliaikaisen muutoksen, jonka perusteella työn ohella opiskeleva työntekijä on oikeutettu hakemaan työttömyysetuuksia. Tämä lakimuutos on tullut voimaan 1.4.

Kriisin hetkellä oma jaksaminen voi olla koetuksella

Rutiinien äkilliset muutokset, huoli ja pelko omasta ja lähimmäisten turvallisuudesta ja terveydestä ja yleinen epävarmuus koettelevat kaikkien suomalaisten voimavaroja. Poikkeuksellisina aikoina on hyvä muistaa, että emme voi vaatia itseltämme jatkuvasti poikkeuksellisia suorituksia. Parhaansa tekeminen poikkeusolosuhteissa on aina huippusuoritus.

Toivotan menestystä opintoihin ja jaksamista kevääseen jokaiselle opiskelijalle.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen

Hanna Kosonen Opintotuki