Hyppää sisältöön

LUMA-strategian toimenpidesuunnitelma julkaistiin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2023 9.23
Uutinen

Luonnontieteiden, matematiikan, tekniikan ja teknologioiden alojen osaamista vahvistavaa LUMA-strategiaa on täydennetty 31 konkreettisella toimenpiteellä. Sidosryhmiltä saatujen ehdotusten pohjalta laadituille toimenpiteille on kirjattu myös vastuutahot ja toteuttamisen aikataulu. LUMA(TE)-strategian ja -toimenpidesuunnitelman tavoitteena on varmistaa yhteiskunnan LUMATE-osaaminen, joka edistää hyvinvointia ja kestävää kasvua.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti keväällä 2022 LUMA-strategian toimenpidesuunnitelman laatimiselle ohjausryhmän ja työvaliokunnan. Syksyn aikana toimenpide-ehdotuksia kerättiin sidosryhmiltä muun muassa verkkoseminaarissa ja otakantaa.fi-alustalla toteutetulla kommentointikierroksella.

Toimenpidesuunnitelman valmistelun yhteydessä nousi esiin tarve korostaa selvemmin LUMA-asiayhteydessä myös tekniikan koulutusta ja aloja. Tämän vuoksi suunnitelmassa käytetään LUMATE-lyhennettä, joka on yhteensopiva kansainvälisen STEM-lyhenteen kanssa.

– LUMATE-toimenpidesuunnitelman yksi tavoite on edistää tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja taata riittävät valmiudet LUMATE-osaamisen kehitykseen iästä, sosiaalisesta ja kulttuurisesta taustasta, sukupuolesta tai kielestä riippumatta kaikkialla Suomessa. Tavoitetta tukevat toimet ovat erittäin tärkeitä, korostaa opetusministeri Li Andersson.

Laajassa keskustelussa nostettiin esiin myös monia uusia näkökulmia ja toimijoita LUMATE-osaamisen edistämiseksi. Toimenpidesuunnitelmalla ei rajata toimijoiden omaa intoa ja aloitteellisuutta. Toimenpidelistausta voidaan myös tarkastella ja tarkentaa toteutuksen edetessä.

– LUMATE-osaaminen vahvistamiseen tarvitaan tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden ja sektoreiden kesken. Osa esitetyistä toimenpiteistä edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön toimia, mutta suunnitelmassa on mukana useita toimenpiteitä, joita sidosryhmät voivat lähteä toteuttamaan aktiivisesti, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen.

LUMA(TE)-strategia ja -toimenpidesuunnitelma

Lisätietoja:

  • Opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, p. 0295 330 247
  • Opetusneuvos Marjo Vesalainen, p. 0295 330 352
Korkeakoulutus ja tiede Li Andersson Petri Honkonen