Hyppää sisältöön

Kansallinen lukutaitofoorumi:
Lukuliike innostaa lukemiseen ja vastaa taitojen heikentymiseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 14.9.2018 10.56
Tiedote

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen asettama Lukutaitofoorumi julkaisi perjantaina lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämisen suuntaviivat. Suuntaviivojen pohjalta käynnistyvä Lukuliike haastaa kaikki mukaan edistämään lukemista ja lukutaitoa.

- Lukeminen on kaiken oppimisen perusta ja yhteydessä kaikkeen elämässä pärjäämiseen: hyvinvointiin, empatiakykyyn, luottamukseen. Lukutaidon ja -innostuksen heikkeneminen huolestuttaa. Meidän on yhdessä varmistettava, että jokainen lapsi ja nuori saavuttaa monipuolisen lukutaidon kotitaustasta riippumatta. Tänään julkaistut Lukutaitofoorumin linjaukset ovat hyvä lähtökohta tälle työlle. Tarvitaan koko kansan lukuliike, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.
 
- Lukutaito on samalla sekä välttämättömyys että ilo, sanoo Lukutaitofoorumin puheenjohtaja, kirjailija Juha Itkonen.  

- Tutkimukset osoittavat sekä suomalaisnuorten lukutaidon että -innon laskeneen nopeasti lyhyessä ajassa. Aikuisetkin lukevat vähemmän, eikä lukemista pidetä yhtä tärkeänä. Tilanne on  otettava vakavasti ja panostettava pitkäjänteisiin toimiin. Jatkuessaan kehitys uhkaa sekä Suomen että suomalaisten hyvinvointia. Lukutaito on kansainvälinen kilpailukykytekijä siinä missä luonnontieteellinen osaaminenkin, Itkonen sanoo.
 
- Toisaalta lukeminen ei voi eikä sen tarvitse olla samanlaista kuin joskus ennen. Ei ole väliä, lukeeko paperilta tai puhelimelta tai lukeeko kirjoja, lehtiartikkeleita tai blogitekstejä. Olennaista on vain lukemaansa keskittyminen ja siitä syntyvä ymmärrys ja mielihyvä. Nuoret myös toivovat lukemisen olevan yhteisöllisempää, ja nykyteknologia tarjoaa tähän erinomaiset mahdollisuudet, painottaa Itkonen.

Suuntaviivat Lukutaitofoorumilta

Lukutaitofoorumi on laatinut suuntaviivat lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseksi. Suuntaviivojen mukaan lukeminen on tuotava entistä vahvemmin lasten ja nuorten arkeen, niihin virtuaalisiin ja fyysisiin tiloihin, joissa lapset ja nuoret aikaansa viettävät.

Lukemista pitää laajentaa tarinoiden vastaanottamisesta omien tarinoiden tuottamisen suuntaan. Lukemiselle tarjotaan lasten ja nuorten arvostamia esikuvia. Lukemismyönteisiä asenteita on tuettava ja lukemisen esteitä poistettava kaikin mahdollisin tavoin.

Vanhempia, huoltajia, perheitä ja muuta lähipiiriä innostetaan tukemaan lasten ja nuorten lukemista.

Lukuliike innostaa ja haastaa

Lukutaitofoorumin työn tuloksena syntynyt Lukuliike toimeenpanee foorumin linjauksia.
 
Lukuliike innostaa ja haastaa kaikki mukaan tekemään ”liikkeitä”, omia kampanjoita ja haasteita, lukemisen puolesta. Lukuliikkeeseen voi liittyä mukaan jokainen omalla tavallaan. Oman haasteen ja kampanjan voi perustaa kuka tahansa tai mikä yhteisö tahansa – ja kertoa siitä sosiaalisessa mediassa käyttäen aihetunnistetta #lukuliike.
 
Erityisesti nuorille suunnatun TL;DR -herättelykampanjan tarkoituksena on kiinnittää huomio digitalisaation myötä muuttuneisiin lukutapoihin ja tottumuksiin. Kampanja toteutetaan sosiaalisessa mediassa. Tarkoituksena on syksyllä herättää nuoria pohtimaan omia lukukäytänteitään.
 
Lukukeskuksen toteuttama Lukuliike koulussa -kampanja innostaa lapset ja nuoret takaisin kirjojen pariin. Se tuo elämyksellisin keinoin lukemisen mukaan lasten ja nuorten arkeen ja koulupäiviin. Kampanja toteutetaan yhteistyössä koulujen, kirjastojen, sanataidekoulujen ja laajasti muiden alan asiantuntijoiden kanssa. Koulukampanja toteutetaan lukuvuoden 2018 -2019 aikana.

OKM- ja OPH-tiedote

Lukuliike – lasten ja nuorten lukutaidon kehittämisen suuntaviivat (pdf)

www.lukuliike.fi
#lukuliike


Lisätietoja:
- kirjailija Juha Itkonen, Lukutaitofoorumin puheenjohtaja (haastattelupyynnöt Anne Onnelalle)
- opetusneuvos Anne Onnela, OKM, puh. 0295 3 30010
- kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, OKM,  puh. 0295 3 30344
- opetusneuvos Minna Harmanen, OPH, puh. 0295 331481
- opetusministerin erityisavustaja Daniel Sazonov, puh.  0295 3 30276  

— —
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti lokakuussa 2017 Kansallisen Lukutaitofoorumin, jonka puheenjohtajana toimii kirjailija Juha Itkonen.

Kansallinen lukutaitofoorumi vastaamaan lukutaidon ja -innon haasteeseen, OKM-tiedote 31.10.2017 (Lukutaitofoorumin tavoitteet ja jäsenet)  

Lukuliikettä ovat käynnistämässä muun muassa Lukukeskus, Suomen kulttuurirahasto, Suomen kirjastoseura, Äidinkielen opettajain liitto, Helsingin yliopiston Monilukutaitoa opitaan ilolla -hanke. Osaksi Lukuliikettä liittyvät myös Opetushallituksen rahoittamat syksyllä 2018 käynnistyvät luku- ja kirjoitustaidon täydennyskoulutushankkeet.


                                                                                                                                                                

Kirjastot Koulutus Kulttuuri Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus