Hyppää sisältöön

Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin; lisäavustushaku v. 2023 määrärahasta rahoitetuille hankkeille

Avustus

Avustukset on tarkoitettu lisärahoituksena niille kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeille, joissa rakentaminen käynnistyy vuonna 2023 ja joille on myönnetty avustusta 2.1.2023 päättyneessä kulttuuritilojen investointiavustuksia koskeneessa haussa.

Perustamishankkeella tarkoitetaan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaa tilojen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai niitä vastaavaa toimenpidettä ja mainittuihin toimenpiteisiin liittyvää irtaimen omaisuuden hankintaa, jos toimenpiteen arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään valtioneuvoston asetuksella säädetyn euromäärän suuruiset.

Avustuksiin on käytettävissä 810 000 euroa vuoden 2023 kulttuuritilojen investointiavustuksiin varattua määrärahaa. Päätökset tehdään vuoden 2023 loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019), Museolaki (314/2019), Laki esittävän taiteen edistämisestä (1082/2020), Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009), Valtionavustuslaki (688/2001), Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), http://www.finlex.fi

Lisätietoja

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos
OKM Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue
p. 0295 330 281
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.