Hyppää sisältöön

Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustus

Avustus

Avustus on tarkoitettu liikuntaa edistävien järjestöjen toimintaan vuodelle 2024.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä enintään n. 40,7 miljoonaa euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Päätökset pyritään tekemään helmikuun 2024 loppuun mennessä. Avustusta haetaan vuosittain. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Valtionapukelpoisuus. Avustus voidaan myöntää sellaiselle valtakunnalliselle ja alueelliselle liikuntaa edistävälle järjestölle, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on liikuntalain (390/2015) ja valtioneuvoston asetuksen liikunnan edistämisestä (550/2015) nojalla hyväksynyt valtionapukelpoiseksi (ks. haku täältä).

Valtakunnalliset ja alueelliset liikuntaa edistävät järjestöt jaetaan alla oleviin ryhmiin. Järjestöryhmien toiminnan heterogeenisyydestä johtuen eri ryhmille on yhteisten arviointikriteerien lisäksi omat kriteerinsä.

Järjestöryhmät:

 • Lajiliitot
 • Muut liikuntaa edistävät järjestöt
 • Liikunnan aluejärjestöt  
 • Liikunnan palvelujärjestöt

Hakuaika alkaa 26.10.2023 ja päättyy 4.12.2023 klo 16.15.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

 • Liikuntalaki (390/2015),
 • Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä (550/2015),
 • Valtionavustuslaki (688/2001),
 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja
 • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
 • Suomea sitovien kansainvälisten säännösten noudattaminen, kuten urheilua koskevat yleissopimukset ja ihmisoikeussopimukset

Keskeisiä kansainvälisiä säännöksiä ovat erityisesti:

 • Kansainvälinen dopingin vastainen yleissopimus (SopS 4/2007),
 • Lapsen oikeuksien yleissopimus (SopS 60/1991),
 • Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus (SopS 27/2016),
 • Euroopan neuvoston katsomoturvallisuus yleissopimus (SopS 9/1987),
 • Euroopan neuvoston dopingin vastainen yleissopimus (SopS 23/1990),
 • Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnista tehty yleissopimus (ei ratifioitu) 
Liikunta

Lisätietoja

Lajiliittojen ja liikunnan palvelujärjestöjen avustukset:
Ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola , puh. 0295 330 103 , sähköposti: [email protected]

Muiden liikuntaa edistävien järjestöjen avustukset:
Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, puh. 0295 330 054, sähköposti: [email protected]

Liikunnan aluejärjestöjen avustukset:
Ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330 377, sähköposti: [email protected]

Asiointipalvelua koskevat tekniset kysymykset: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta