Hyppää sisältöön

Liikunnan yhdenvertaisuuspalkinto ja -tunnustukset sekä Liikkuvat-palkinnot myönnetty

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2020 12.47
Tiedote
Kuvassa (vas) pääjohtaja Petri Pohjonen, ylijohtaja Esko Ranto, johtaja Tiina Kivisaari ja kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen. Kuva: Noora Moilanen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt palkinnot liikunnan yhdenvertaisuustyöstä sekä Liikkuvat-palkinnot esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuorovuosin Piikkarit-palkinnon sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämisestä ja Liikunnan yhdenvertaisuuspalkinnon, jonka tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää liikunnassa ja urheilussa. Yhdenvertaisuuspalkinto ja tunnustukset jaettiin nyt ensimmäisen kerran. Lasten ja nuorten liikunnan palkintoja on myönnetty vuosittain vuodesta 2012 alkaen.

Liikunnan yhdenvertaisuuspalkinto myönnettiin Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Iloon yli esteiden -hankkeelle ja tunnustuspalkinnot pääjohtaja Petri Pohjoiselle sekä liikunnanopettaja Erwin Borremansille

Liikkuvat-palkinnot myönnettiin Liikkuva varhaiskasvatus -yksiköille, Liikkuville kouluille ja Liikkuva opiskelu -oppilaitoksille. Palkinnoilla kiinnitetään huomiota toimintaan, jossa edistetään rohkeasti, määrätietoisesti ja innovatiivisesti lasten ja nuorten liikkumista ja liikunnallista toimintakulttuuria.
Vuoden Liikkuva varhaiskasvatus -palkinnot myönnettiin Karhukallion päiväkodille Ruskoon ja Toivalan päiväkodille Siilinjärvelle, Liikkuva koulu -palkinnot Länsinummen koululle Pietarsaareen ja Keski-Palokan koululle Jyväskylään sekä Liikkuva opiskelu -palkinnot Muuramen lukiolle ja Valkeakosken ammattiopisto VAAOlle.

Liikunnan yhdenvertaisuuspalkinto Valterin Iloon yli esteiden -hankkeelle

Liikunnan yhdenvertaisuuspalkinto myönnettiin Valterin Iloon yli esteiden -hankkeelle. Hanke lisää kaikkien oppilaiden mahdollisuuksia osallistua koulupäivän aikana tapahtuviin liikunnallisiin hetkiin. Uudet mallit ja materiaalit luovat edellytyksiä toiminnalle, jossa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat toimivat yhdessä yleisen opetuksen oppilaiden kanssa.

- Liikuntalaissa yhdenvertaisuus on sukupuolten tasa-arvon rinnalla yksi lain peruslähtökohdista. Yhdenvertaisuusasioiden merkitys on liikuntalain voimaantulon jälkeen selvästi vahvistunut niin yleisesti yhteiskunnassa kuin myös liikunnan alalla. Tänä vuonna palkitsemisissa painotettiin erityisesti lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden edistämiseksi tehtyä työtä, toteaa ylijohtaja Esko Ranto.

Tunnustuspalkinnot myönnettiin Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjoselle ja liikunnanopettaja Erwin Borremansille. Pohjonen on tehnyt merkittävän työuran yhdenvertaisuuden edistämisessä muun muassa ylijohtajana Opetushallituksessa ja puheenjohtajana Paralympiakomiteassa. Pohjonen on fyysisen, asenteellisen ja henkisen esteettömyyden puolestapuhuja.

Liikunnanopettaja, fysioterapeutti ja fysioterapian opettaja Erwin Borremans on työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan Ammattiopisto Livessä erityisoppilaiden kanssa. Borremans on Special Olympicsin Suomen triathlon tiimin päävalmentaja, ja toiminut Liikkuva opiskelu -ohjelmassa mukana olevien oppilaitosten tukena erityisesti yhdenvertaisuuden ja erityisen tuen sisällöissä.

Liikkuvat-palkinnoilla huomioidaan esimerkillistä liikunnanedistämistyötä

Valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien eli Liikkuvat-ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Vuonna 2020 opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa Liikkuvat-palkinnot esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseksi.

Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehdään ympäri Suomen upeaa työtä lasten ja nuorten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämisessä. Palkitsemisissa painotettiin erityisesti toiminnan suunnitelmallisuutta ja johdonmukaisuutta sekä lasten ja nuorten aktiivista roolia sen toteutuksessa.

- Palkittavat ovat eri kokoisia yksiköitä eri puolilta Suomea. Kaikki heistä ovat onnistuneet luomaan oman näköistään toimintaa, jonka toteutus on koko yhteisön yhteinen asia. Palkittavissa yksiköissä lapsilla ja nuorilla on aktiivinen rooli toiminnan suunnittelussa, ja erilaiset liikkujat on huomioitu toiminnassa. Palkittavat toimivat hienona esimerkkinä muille yksiköille, ohjelmajohtaja Antti Blom Liikkuva koulu -ohjelmasta toteaa.

Palkintomääräraha Liikkuvat-palkinnoille on yhteensä 22 000 euroa, ja palkintosummat on suhteutettu palkittavien yksikköjen kokoon. Palkintorahat tulee käyttää liikkumisen edistämiseen varhaiskasvatus-, koulu- ja opiskeluympäristössä. Esityksen palkinnon saajiksi on tehnyt Liikkuvat-ohjelmat yhteistyössä aluehallintovirastojen ja Liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

  • Liikunnan yhdenvertaisuuspalkinto: Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Iloon yli esteiden -hankkeelle
  • Liikunnan yhdenvertaisuus, tunnustuspalkinnot: Petri Pohjonen ja Erwin Borremans
  • Vuoden Liikkuva varhaiskasvatus -yksikkö: Karhukallion päiväkoti, Rusko ja Toivalan päiväkoti, Siilinjärvi
  • Vuoden Liikkuva koulu: Länsinummen koulu, Pietarsaari ja Keski-Palokan koulu, Jyväskylä
  • Vuoden Liikkuva opiskelu -oppilaitos: Muuramen lukio ja Valkeakosken ammattiopisto VAAO

Palkitsemisperusteet kokonaisuudessaan saatavilla Liikkuvan koulun verkkosivuilla .

Lisätietoa:
Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen
Opetus- ja kulttuuriministeriö
[email protected] 
puh. 0295 330 054

Palkitsemisperusteet ja palkittavien yhteystiedot:
Viestintäpäällikkö Noora Moilanen
Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmat
[email protected]
puh. 0295 331 539