Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen:
Liikkuva koulu laajenee varhaiskasvatukseen, resursseja päiväkotien pihojen kunnostamiseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 4.4.2017 12.40
Tiedote
Lapsia helsinkiläisessä päiväkoti Aleksissa. Kuva: Pia Mäkinen

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen haluaa saada jo pienet lapset liikkumaan enemmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö laajentaa Liikkuva koulu –ohjelman koskemaan varhaiskasvatusta. Päiväkotien osallistumista ohjelmaan tuetaan vuosittain 500 000 euron avustuksella. Liikuntapaikkarakentamisen avustuksia ohjataan jatkossa myös päiväkotien piha-alueiden kunnostamiseen, jotta lasten liikkuminen päiväkotien arjessa onnistuu nykyistä paremmin.

Liikkuvan koulun laajentaminen kaikkiin peruskouluihin on yksi hallituksen kärkihankkeista, jota rahoitetaan 7 miljoonalla eurolla vuodessa. Tavoitteena on tuoda tunti liikuntaa jokaisen koululaisen päivään. Tällä hetkellä jo yli 80 prosenttia kouluista ja 89 prosenttia kunnista on mukana Liikkuvassa koulussa. Liikkuvaa koulua ollaan jalkauttamassa myös toisen asteen oppilaitosten käyttöön kokeilujen avulla.

- Tavoitteena on, että lapsilla on mahdollisuus liikunnalliseen elämään ja oppimiseen elämän varhaisvuosista lähtien koko koulutuspolun loppuun asti. Liikkuva koulu ulottuu jatkossa varhaiskasvatuksesta toisen asteen oppilaitoksiin asti. Tämä edistää lasten ja nuorten liikkumista, tutustumista liikuntaharrastuksiin ja uusien mielekkäiden harrastusten aloittamista, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Fyysinen aktiivisuus ja liikunta ovat uuden varhaiskasvatuslain tavoitteissa sekä osa uusia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaan alle 8-vuotiaiden lasten päivään pitäisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa. Osa liikunnasta toteutuisi varhaiskasvatuksessa, osa kotona.

- Vain 10–20 prosenttia alle kouluikäisistä lapsista liikkuu suosituksen mukaisesti.  Alakoululaisista vain noin puolet ja joka viides yläkoululaisista liikkuu suosituksen mukaisesti.  Lasten ja nuorten liikkumattomuus aiheuttaa tulevaisuudessa suuret kansanterveydelliset ongelmat, mikäli liikkumattomuuteen ei nyt puututa. Lasten innostaminen ja kannustaminen liikkuvaan elämäntapaan on parasta terveyden edistämisen työtä. Innostaminen liikkumiseen lähtee jo päiväkodeista ja kouluista, ja Liikkuva koulu-ohjelma tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Lähiliikuntapaikkojen kunnostamiseen myönnetään valtionavustuksia noin 8,2 miljoona euroa vuosittain. Avustuksilla muun muassa tuetaan lähiliikuntapaikkojen, kuten koulupihojen rakentamista. Ministeri Grahn-Laasonen sanoo, että avustuksia kohdennetaan jatkossa ensimmäistä kertaa myös päiväkotien pihojen kunnostamiseen lasten liikkumisen edistämiseksi.

- Tutkimusten mukaan valtaosa päiväkotien piha-alueista ei tue lasten aktiivista liikkumista. Siksi avustusten käyttöä muutetaan niin, että jatkossa avustuksia suunnataan myös päiväkotien pihojen kunnostamiseen. Kuntapäättäjillä on myös iso vastuu huolehtia siitä, että päiväkotien ja koulujen piha-alueet kunnostetaan tukemaan liikkumista ja lasten harrastustoimintaa, toteaa Grahn-Laasonen.
 
Varhaiskasvatuksen liikunnan edistämistyötä on tehty Valo ry:n käynnistämässä Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä alueellisten ja paikallisten yhteistyökumppaneiden sekä laajan asiantuntijaverkoston kanssa. Työtä on tehty sadoissa päiväkodeissa. Tavoitteena on ollut taata jokaiselle lapselle päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen aktiivisuuteen kannustavassa toimintaympäristössä. Suomen Olympiakomitea ja Liikkuva koulu -ohjelma ovat sopineet ohjelman yhdistämisestä Liikkuva koulu -ohjelmaan tämän kevään aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen kiittää Valoa tästä uraauurtavasta työstä pienten lasten liikkeen lisäämiseksi.
- Suomi on edelläkävijämaita varhaiskasvatuksen liikunnan lisäämisessä maailmassa, ja tästä voimme olla ylpeitä, sanoo ministeri.

Ministeri Grahn-Laasosen nimittämä työryhmä luovutti viime viikolla (27.3.) esitykset, joilla jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan mieleinen harrastus perheen varallisuudesta riippumatta. Lasten ja nuorten toiveet harrastustoiminnasta tulee huomioida nykyistä paremmin. Koulujen tilat avataan lasten ja nuorten harrastustoiminnan käyttöön. Harrastustoimintaa koulujen iltapäivissä lisätään eri toimijoiden yhteistyössä. Kunnat kartoittavat harrastustoiminnalle sopivat tilat ja tarjoavat tilat mahdollisuuksien mukaan veloituksetta lasten ja nuorten sekä aikuinen-lapsi harrastustoiminnan käyttöön. Lisäksi hyvät käytännöt harrastustakuun toteuttamiseksi levitetään valtakunnallisiksi.

Lisätietoja: erityisavustaja Matias Marttinen (ministerin haastattelupyynnöt), p. 044 269 3113

Koulutus Kärkihankkeet Liikunta Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus