Hyppää sisältöön

Laajennuksia korkeakoulujen koulutusvastuisiin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2023 9.05
Tiedote

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on linjannut muutoksista yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutusvastuisiin. Koulutusvastuita esitetään lisättäväksi kahdessa yliopistossa ja neljässä ammattikorkeakoulussa. Koulutusvastuu määrittää, mitä tutkintoja milläkin alalla korkeakoulussa voi suorittaa.

– Halusimme vielä kerran tarjota korkeakouluille mahdollisuuden laajentaa koulutustarjontaansa omista tarpeistaan ja alueellisista lähtökohdista käsin. Monipuolisella koulutustarjonnalla vastataan työvoimatarpeeseen ja luodaan nuorille mahdollisuuksia rakentaa itselleen sopivaa tulevaisuutta, ministeri Petri Honkonen sanoo.

Esityksen mukaan Tampereen yliopistolle myönnetään kasvatustieteellisellä koulutusalalla erityispedagogiikan ja erityisopettajakoulutuksen koulutusvastuu. Uudella koulutusvastuulla on tarkoitus osaltaan vastata pitkäaikaiseen erityisopettajapulaan ja tarpeeseen lisätä erityispedagogiikan osaamista kaikkien opettajien koulutuksessa.

Turun yliopistolle myönnetään tekniikan koulutusalalla tuotantotalouden koulutusvastuu, jolla vastataan Varsinais-Suomen alueen yritysten kasvaviin osaajatarpeisiin.

Centria-ammattikorkeakoulun tradenomi (AMK) -koulutusvastuuseen lisätään täsmennys tietojenkäsittely. Uusi koulutusvastuu parantaa ICT-alan koulutuksen tarjontaa Länsi-Suomessa. Samalla helpotetaan ICT-alan osaajien valtakunnallista pulaa.

Kajaanin ammattikorkeakoululle myönnetään uusi ensihoitaja (AMK) -tutkintonimikettä koskeva koulutusvastuu, jolla vastataan väestörakenteen ja pitkien välimatkojen vuoksi lisääntyvään hoidontarpeeseen Kainuussa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun insinööri (AMK) -tutkintonimikettä koskevaan koulutusvastuuseen lisätään täsmennys prosessi- ja materiaalitekniikka. Koulutusvastuu tukee Satakunnan akku- ja teknologiaklusteria.

Turun ammattikorkeakoululle myönnetään uusi rakennusarkkitehti (AMK) -tutkintonimikettä koskeva koulutusvastuu, jolla helpotetaan alueen pulaa rakennusarkkitehdeistä.

Uusien koulutusvastuiden mukaisten koulutusten on tarkoitus alkaa vuoden 2024 syksyllä. Koulutusvastuiden muutokset eivät edellytä lakimuutoksia. Yliopistojen koulutusvastuut myönnetään muuttamalla opetus- ja kulttuuriministeriön koulutusvastuita koskevaa asetusta. Ammattikorkeakoulujen osalta kyse on niiden toimilupien muuttamisesta. Valtioneuvosto päättää ammattikorkeakoulujen koulutusvastuita koskevista toimilupien muutoksista yleisistunnossaan torstaina 2.3.2023.

Lisätietoja: ylijohtaja Atte Jääskeläinen, p. 0295 330 309

Lisäys 2.3.2023 klo 15.20: Valtioneuvosto hyväksyi istunnossaan muutokset ammattikorkeakoulujen toimilupiin. Päätösaineistot valtioneuvoston verkkosivuilla.