Hyppää sisältöön

Sex miljoner euro för att stärka vuxnas grundläggande färdigheter och för språkutbildning för invandrare

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2023 14.30 | Publicerad på svenska 16.3.2023 kl. 14.35
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat närmare sex miljoner euro för att ordna utbildningar som stärker de grundläggande färdigheterna hos vuxna samt utbildningar i läs- och skrivfärdigheter och i finska eller svenska språket för invandrare som överskridit integrationstiden. Målet är att förbättra deras möjligheter att gå vidare till yrkesutbildning eller arbetslivet.

Understöden beviljades huvudmän för medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet och studiecentraler. Understöd beviljades sammanlagt 52 mottagare för att ordna utbildningar i 1–2 år. Målet är att få en permanent, avgiftsfri utbildningsmöjlighet med i regeringsprogrammet.

Det beviljade understödet är avsett för att öka deltagandet hos grupper som är underrepresenterade i det kontinuerliga lärandet, stödja människors anställbarhet, studiefärdigheter och studiemotivation samt förbättra människors ställning på arbetsmarknaden.

-Grundläggande färdigheter och språkkunskaper är centrala faktorer med tanke på sysselsättningen. Jag anser det vara ytterst viktigt att invandrare har möjlighet att studera finska eller svenska gratis även efter den officiella integrationstiden. Kontinuerligt lärande får inte vara ett privilegium som gäller endast ett fåtal, och därför satsar vi nu på underrepresenterade gruppers deltagande", säger undervisningsminister Li Andersson.

Invandrare för vilka det har utarbetats en integrationsplan kan avgiftsfritt studera inom den integrationsutbildning i läs- och skrivfärdigheter och i finska eller svenska som ordnas av läroanstalter inom det fria bildningsarbetet. Integrationsplanen ska göras upp senast tre år efter att uppehållstillståndet beviljats och planens varaktighet är tre år. 

Det avgiftsfria utbildningssystemet omfattar för närvarande inte sådana vuxna invandrare som genast efter att de anlänt till landet inte har erbjudits studier i finska/svenska eller som av olika orsaker under sin integrationstid inte har hunnit lära sig tillräckligt bra finska/svenska för att kunna övergå till studier på andra stadiet eller få arbete. 

Målgrupper för vilka bristfälliga språkkunskaper försvårar deltagandet i samhället och arbetslivet är bl.a. arbetskraftsinvandrare inom jordbruket, trädgårdsodlingen och andra lågavlönade arbeten, föräldrar som har skött sina barn hemma, traumatiserade personer från krigsområden med begränsad förmåga att fokusera på lärandet i början av ankomsten till landet, personer från länder där alla inte har tillgång till utbildning samt personer som har avlagt examina på engelska och som behöver kunskaper i finska/svenska för att få arbete i Finland.

För vissa vuxna utgör bristfälliga grundläggande färdigheter, t.ex. läs- och skrivfärdigheter, numeriska färdigheter och digitala färdigheter, ett hinder för att få sysselsättning eller stärka yrkeskompetensen. Antingen har de glömt bort vad de har lärt sig i grundskolan eller så har deras intresse för och fokus på studierna inte varit tillräckligt stort under barn- och ungdomsåren. Bristande grundfärdigheter är ofta sammankopplade med låga inkomster och inlärningssvårigheter.

Mer information: Annika Bussman, undervisningsråd, tfn 02953 30407

Mottagare av understöd (PDF)