Hyppää sisältöön

Kuntien kulttuurin kehittämistehtäviin myönnettiin lähes 1,3 miljoonaa euroa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2021 11.34
Tiedote

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on päättänyt kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävistä ja myöntänyt näihin avustuksina yhteensä 1 270 000 euroa. Valtakunnallisen kehittämistehtävän toimeenpanoon myönnettiin 170 000 euroa ja alueellisen kehittämistehtävän toimeenpanoon 1 100 000 euroa.

Valtakunnallinen kehittämistehtävä myönnettiin Espoon kaupungille, ja alueelliset kehittämistehtävät Jyväskylän kaupungille, Kainuun liitolle, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporelle, Kuopion kaupungille, Pohjois-Pohjanmaan liitolle, Satakunnan ammattikorkeakoululle ja Varsinais-Suomen liitolle. 

- Kulttuuripalveluilla on merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja myös kuntien elinvoimaan ja viihtyvyyteen. On tärkeää, että kaikilla suomalaisilla asuinpaikasta riippumatta olisi mahdollisuus kokea kulttuurielämyksiä. Kehittämistehtävillä tuetaan kuntia yhteistyöhön kulttuuripalveluiden kehittämisessä ja autetaan niitä tarjoamaan kuntalaisille monipuolisia kulttuuripalveluita, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

Espoon kaupungin valtakunnallisessa kehittämistehtävässä tavoitteena on jatkaa käynnistyneiden toimintamallien kehittämistä, muun muassa kuntien kulttuuritoiminnan tueksi tarkoitetun verkkosivuston kehittämistä ja tietojen haettavuutta karttapohjaisesti. Tavoitteena on jatkaa kuntien kulttuuristrategiasparrauksia, asiantuntijoiden hakua, kuntavierailuita ja valmennuksia sekä tilaisuuksien järjestämistä.

Alueellisista kehittämistehtävistä Kainuun liiton kehittämistehtävän päätavoitteena on vahvistaa maakunnan kulttuuritoimijoiden yhteistyötä sekä kehittää yhteisiä toiminta- ja tuotantotapoja. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen kehittämistehtävä keskittyy visuaalisen taiteen näkökulmaan, kuten alueelliseen taidemuseotehtävään osana kuntien kulttuuritoimintaa sekä niiden vuorovaikutukseen taiteilijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. 

Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämistehtävässä tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien kykyä järjestää kulttuuripalveluitaan ja kulttuurin yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä. Satakunnan ammattikorkeakoulun kehittämistehtävän tavoitteena on testata kuntakuvataiteilija -mallia kunnissa. Toisena tavoitteena on kuvataiteilijoiden työmahdollisuuksien laajentaminen osaksi kunnan eri toimintoja, ja kolmantena tavoitteena on kuvataiteen välittäjäverkoston kehittäminen.

Varsinais-Suomen liiton kehittämistehtävä kehittää ja tukee Varsinais-Suomen kuntien mahdollisuuksia ja osaamista tuottaa laadukkaita, saavutettavia ja yhdenvertaisia kulttuuripalveluita sekä edistää taiteilijoiden työllistymistä.

Jyväskylän kaupungin jatkorahoitusta saanut kehittämistehtävä edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta Keski-Suomen maakunnan alueella yhteensä 19 kunnassa. Pääpainona ovat nuorten osallisuus, ammattimaisen kulttuuritoiminnan kehittäminen ja toteutus, ammattimaisille taiteilijoille työllisyysmahdollisuuksien luominen sekä tutkimustiedon tuottaminen.

Kuopion kaupungin kehittämistehtävän tavoitteena on jatkaa vuonna 2020 käynnistynyttä kehittämistehtävää, kuten verkostotyöskentelyä ja laajentaa Pohjois-Savon kulttuuriverkostoa entisestään vaikuttavuutta lisääviin sidosryhmiin, kuten SOTE-ala. Tavoitteena on vahvistaa taiteilijoiden, luovan ja kulttuurialan ammatillisen taiteellisen työskentelyn edellytyksiä.

Kuntien kulttuuritoimintalain mukaan kehittämistehtävällä tuetaan kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien yhteistoimintaa. Valtakunnallisen kehittämistehtävän saaneen toimijan tulee tarjota asiantuntemusta kaikkien kuntien käyttöön, ja alueellisten kehittämistehtävien saaneiden toimijoiden yhden tai useamman maakunnan alueella.

Lisätietoja avustuksista sekä myönnetyt avustukset  

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, p. 0295 3 30144
 

Antti Kurvinen Kulttuuri