Hyppää sisältöön

Kuntakysely: 1.-3. luokan oppilaista yhdeksän prosenttia mukana lähiopetuksessa, myös etäopetus koetaan sujuvana

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2020 12.39
Tiedote

Kuntiin tehdystä kyselystä selviää, että peruskoulujen etäopetukseen on muodostunut hyviä käytäntöjä. Myös oppimisen tuki on tehostunut viikkojen edetessä. Poikkeusolojen uusista käytännöistä katsotaan olevan hyötyä jatkossakin.

Aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kuntiin viikolla 18 tekemän kyselyn perusteella perusopetuksen lähiopetukseen osallistuvien oppilaiden määrä on säilynyt suunnilleen samalla tasolla, kun taas varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuus kasvaa edelleen. Perusopetuksen 1-3. luokkien oppilaista yhdeksän prosenttia osallistuu viikon 18 kyselyn perusteella lähiopetukseen. Viikolla 17 vastaava luku oli kahdeksan prosenttia. Maakunnalliset erot lähiopetukseen osallistuvien määrissä ovat hyvin pieniä.

Kyselyssä esiin nousevat muun muassa etäopetuksen ja oppimisen tuen hyvät käytännöt ja kokemukset. Etäopetuksen toteutusmuotoja on saatu hiottua paremmiksi ja opettajien etäopetustaidot ovat parantuneet. Etäopetuksen aikaisista käytännöistä katsotaan olevan pitkäkestoista hyötyä ja käytäntöjä toivotaan jatkettavan myös normaalioloissa. Kyselyssä tulee myös ilmi, että oppimisen tukea pystytään kouluissa tarjoamaan aiempaa paremmin sekä etä- että lähitoteutuksena.

− Jos koronavirusepidemiasta haluaa löytää jotain positiivista, niin koronarajoitusten myötä otettu digiloikka jättää varmasti jälkensä tuleviin normaaliajan koulukäytäntöihin, johtaja Veijo Kosola Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta toteaa.

Lähiopetukseen osallistuvien määrä kokonaisuudessaan samalla tasolla, varhaiskasvatukseen osallistuvien määrä edelleen kasvussa

Viikon 18 kyselyn perusteella perusopetuksen lähiopetukseen osallistuvien oppilaiden määrä on kaiken kaikkiaan säilynyt suunnilleen samalla tasolla edeltäviin viikkoihin nähden. 1.−3. luokan oppilaista lähiopetukseen osallistuu yhdeksän prosenttia normaalitilanteeseen verrattuna. 4.−9. luokkien erityisen tuen päätöksen saaneet ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden määrä lähiopetuksessa on säilynyt ennallaan: viisi prosenttia normaalioloihin verrattuna osallistuu lähiopetukseen. Valmistavaan opetukseen osallistuu keskimäärin 14 prosenttia oppilaista normaalitilanteeseen verrattuna, osuus on sama kuin edellisellä viikolla.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on kasvanut viime viikkojen aikana ja on edelleen nousussa. Normaalitilanteeseen verrattuna 28 prosenttia lapsista osallistuu kuntien varhaiskasvatukseen. Yksityisissä päiväkodeissa vastaava luku on 33 prosenttia. Molemmat osuudet kasvoivat yhdellä prosenttiyksiköllä edelliseen kyselyyn nähden. Esiopetuksen osallistuminen (19 prosenttia) on myös nousussa.

Viikoittaisella kyselyllä kerätään tilannekuvaa johtamisen tueksi

Kysely tehdään viikoittain verkkokyselynä kunnille. Kyselyssä kartoitetaan opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannetta poikkeusoloissa; siinä tiedustellaan mm. varhaiskasvatuksessa olevien ja perus- ja esiopetuksen lähi- ja etäopetukseen osallistuvien lasten määrää, työssä olevan opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön määrää sekä arviota palvelujen ja toimintakyvyn poikkeamista normaalitilanteeseen verrattuna.

Uusimman kyselyn vastaukset on annettu viikolla 18, ja kyselyyn vastasi perusopetuksen osalta 239 kuntaa eli 81,3 prosenttia kaikista kunnista. Varhaiskasvatusta koskeviin kysymyksiin vastasi 257 kuntaa eli 87,4 prosenttia kaikista kunnista. Vastausprosentti oli korkea ja tuloksia voidaan pitää edustavana. Kunnilta toivotaan edelleen aktiivisuutta viikoittaiseen kyselyyn vastaamisessa, sillä kysely antaa arvokasta tietoa tilanteen johtamiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Lisätietoa:

Aluehallintovirasto:

  • Opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen, p. 0295 018 664
  • Ylitarkastaja Anu Liljeström, p. 0295 016 224
  • Lakimies Thomas Sundell, p. 0295 018 620

[email protected]

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Kyselyn vastausprosentit sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osallistumisprosentit viikolla 18 (pdf)