Hyppää sisältöön

Kulttuuria kartalla –julkaisu kartoittaa kulttuuripalvelujen sijaintia ja kustannuksia

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2012 12.32
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaisut kulttuuripalvelujen sijaintia ja alueellista saavutettavuutta kartta-aineistojen avulla tarkastelevan selvityksen.

Kulttuuria kartalla -raportin tavoitteena on pyrkiä kartta-aineistojen avulla vastaamaan mm. millaisissa kunnissa kulttuuripalvelut sijaitsevat ja miten ne ovat saavutettavissa alueellisesti. Samaten tarkastellaan miten kulttuurin rahoitus vaihtelee erikokoisissa ja -tyyppisissä kunnissa.

Julkaisussa tarkastellaan maakunnittain valtion tukemista kulttuuripalveluista mm. teattereita, orkestereita ja museoita, valtakunnallisia kulttuuritapahtumia sekä taiteen perusopetuksen pää- ja sivutoimipisteitä, kulttuurialan opetustarjontaa kansalaisopistoissa samoin kuin kulttuuritoimen työntekijöitä.

Raportin tavoitteena on tuottaa tietoa kulttuuripalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sekä luotaessa uudenlaisia kulttuuripalveluiden tuotantomalleja.

Julkaisu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistyötä ja ministeriön rahoittamaa Jyväskylän yliopiston KUULTO-hanketta. Hankkeessa kerätään ja välitetään tietoa kuntien kulttuuripalveluiden saatavuudesta ja mahdollisuuksista järjestää ja tuottaa palveluja uudenlaisten toimintamallien avulla.

Kehittämistyön taustalla on professori Anita Kankaan ja ministeri Kalevi Kivistön vuonna 2011 kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikasta ministeriölle laatima selvitys, jonka mukaan alueelliset erot kulttuurin kulutuksessa ovat Suomessa EU-maiden suurimpia. Selvityksen perusteella asukkaiden mahdollisuudet osallistua kulttuuritoimintaan ovat toteutuneet eriarvoisesti maan eri osissa.

Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu laadukkaiden ja yhdenvertaisten kunnallisten palveluiden turvaaminen asiakaslähtöisesti koko maassa.

Linkkejä ja lisätietoja:

  • Kulttuuria kartalla. Valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen sijainti ja kulttuurin kustannukset Suomen kunnissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:32
  • KUULTO-hanke
    www.jyu.fi/kuulto