Hyppää sisältöön

Korkeakoulututkintojen enimmäistukiaika lyhenee

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 11.5.2017 13.23
Tiedote

Valtioneuvosto on antanut asetuksen opintotukiasetuksen muuttamisesta. Opintotukeen oikeuttava enimmäisaika korkeakoulututkinnoissa lyhenee pääsääntöisesti kahdella tukikuukaudella.

Opintoraha ja asumislisä maksetaan jatkossa kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Opiskelija voi saada opintorahan ja asumistuen tililleen samana päivänä.

Takaussaatavasta perittävä korko laskee nykyisestä seitsemästä prosentista neljään prosenttiin. Takaussaatavan koron alentaminen tehostaa takausvastuulainan takaisinperintää ja parantaa velallisen taloudellisia edellytyksiä lainan takaisinmaksuun.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin erilaajuisten korkeakoulututkintojen opintotuen enimmäisajasta 1.8.2017 voimaan tulevan lain (4/2017) 7 §:n 3 momentin muutoksen perusteella seuraavasti:

Tukikuukausien lukumäärä, kun opiskelija aloittaa ensimmäiset korkeakouluopintonsa yliopistossa 1.8.2017 tai sen jälkeen:

Tutkinnon laajuus opintopisteinä Enimmäistukiaika yhteensä kuukausina
180 (alempi kk-tutkinto) 30
210 (alempi kk-tutkinto) 35
120 (ylempi kk-tutkinto) 21
150 (ylempi kk-tutkinto) 26
180 (ylempi kk-tutkinto) 30
300 (alempi+ylempi) 48
330 (alempi+ylempi) 53
360 (alempi+ylempi) 57
330 (ei kuulu alempaa kk-tutkintoa) 53
360 (ei kuulu alempaa kk-tutkintoa) 57

Tukikuukausien lukumäärä, kun opiskelija aloittaa ensimmäiset korkeakouluopintonsa ammattikorkeakoulussa 1.8.2017 tai sen jälkeen:

Tutkinnon laajuus opintopisteinä Enimmäistukiaika yhteensä kuukausina
180 30
210 35
240 39
270 44
60 (ylempi amk-tutkinto) 12
90 (ylempi amk-tutkinto) 19
120 (ylempi amk-tutkinto) 21

Tukiaikaan ja takaussaatavan korkoon liittyvät muutokset perustuvat hallitusohjelman mukaiseen opintotukiuudistukseen.

Tukiaikaan liittyvät muutokset tulevat voimaan 1.8.2017 ja maksukäytäntö sekä takaussaatavan korkoon liittyvät muutokset 1.1.2018.

Lisätietoja:
- neuvotteleva virkamies  Virpi Hiltunen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 3 30110
- hallitussihteeri Carita Meriläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p.  02953 30017