Hyppää sisältöön

Korkeakouluille 19 miljoonaa euroa koodaripulaan vastaamiseksi

undervisnings- och kulturministeriet
Julkaisuajankohta 20.12.2018 15.50
Tiedote

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt korkeakouluille 19 miljoonan euron erityisavustukset, joilla vastataan koodarien työvoimapulaan. Rahoitus antaa mahdollisuuden ohjelmistoalan osaamisen lisäämiseen yli 10 000 opiskelijalle. Hankkeet ovat korkeakoulujen omia ehdotuksia.

Informaatio- ja viestintäteknologian alat ovat kasvaneet voimakkaasti koko 2010-luvun ajan. Ohjelmisto-osaajien saatavuus on noussut esiin Suomen kriittisenä menestystekijänä. Osaavan työvoiman saamisen vaikeudet heikentävät ohjelmisto- ja ICT-palvelualan kasvumahdollisuuksia. Pulaa on erityisesti sovelluskehittäjistä, sovellussuunnittelijoista, web-ammattilaisista ja koodareista.

– Suomen talous ja työllisyys ovat kääntyneet nousuun, ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen on nyt kriittisen tärkeää. Nyt myönnetyillä koodarikoulutukseen rahoilla voidaan tarjota koulutusta yli 10 000 opiskelijalle jo ensi vuonna, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

– Tarjolle tulee muun muassa lyhytkestoisia, tutkinnon osista koostuvia moduuleja työelämän tarpeisiin sekä koulutusta työttömille tai työttömyysvaarassa oleville työmarkkinoille pääsemiseksi tai siellä pysymiseksi, opetusministeri sanoo.

Suurin hankerahoitus myönnettiin Aalto-korkeakoulusäätiön koordinoimalle FITEch-konsortiolle (10 milj.) kansallisen ICT-alaan keskittyvän koulutuskokonaisuuden luomiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan, Oulun ja Tampereen yliopistokonsernien sekä Turun yliopiston, Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin kanssa.

Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimalle jatkuvan oppimisen yhteistyölle myönnettiin 4 miljoonaa euroa koodarikoulutuksiin. Hanke toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helian, Hämeen ammattikorkeakoulun, Laurean ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamkin kanssa.

Rahoitusta saivat myös Karelia Ammattikorkeakoulu (1,5 milj.), Helsingin yliopisto (1 milj.), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (168 000), Centria-ammattikorkeakoulu (1,6 milj.), Seinäjoen Ammattikorkeakoulu (153 000), Satakunnan ammattikorkeakoulu (396 000) ja Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (174 000). Osa koulutuksista toteutetaan verkostomaisesti usean korkeakoulun yhteistyönä.

Rahoitettavat koulutukset vaihtelevat muutaman opintopisteen täsmäosaamisesta laajempiin osaamiskokonaisuuksiin. Koulutusten kohderyhmää ei ole rajattu vain korkeakoulututkinnon suorittaneisiin.

Korkeakoulut toteuttavat nopeavaikutteiset koulutushankkeet tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän ja ely-keskusten sekä alueen työvoimahallinnon kanssa. Koulutukset käynnistyvät vuonna 2019.

Hallitus päätti yhteensä 30 miljoonan lisärahoituksesta osaajapulaan vastaamiseksi korkeakouluissa vuoden 2018 I ja II lisätalousarviossa.

Rahoitettavat koulutukset

Lisätietoja:
- Opetusneuvos Päivi Bosquet, puh. 0295 3 30375, [email protected]
- Erityisavustaja Heikki Uusitalo, puh. 050 302 8246

Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning