Hyppää sisältöön

Koordinaatioryhmä tukemaan sähköisten tutkimusaineistojen saatavuutta ja käyttöä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 30.1.2012 10.10
Tiedote -

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeelle (TTA) poikkihallinnollisen koordinaatioryhmän. Tavoitteena on parantaa sähköisten tietoaineistojen hyödyntämistä tutkimuksessa. Julkisten tietoaineistojen jatkokäyttö tutkimuksen tarpeisiin edistää suomalaista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

Koordinaatioryhmän tehtävänä on määritellä tutkimuksen tietoinfrastruktuurin palvelut, tavoitteet sekä käytänteet sille, kuinka julkisrahoitteisessa tutkimuksessa tietoaineistoja käsitellään ja jaetaan. Lisäksi tehtävänä on parantaa tutkimusaineistojen saatavuuden ja käytettävyyden edellytyksiä ja määritellä tarpeelliset lainsäädännölliset ja hallinnolliset kehittämistarpeet. Koordinaatioryhmän tehtävänä on myös luoda tarvittavat pysyvät hallinnointirakenteet sekä määritellä, mitä toimenpiteitä aineistojen saatavuus ja käytettävyys edellyttää vuoden 2013 jälkeen.

Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeen aikana rakennetaan keskitetty tutkimusaineistojen tallennuspalveluratkaisu, tuetaan metatiedon tuottamista ja yhdenmukaistetaan tutkimusaineistojen tuottamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä prosesseja sekä suunnitellaan Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen kanssa yhteinen pitkäaikaistallennusratkaisu.

Hankkeen pääsihteerinä toimii Pirjo-Leena Forsström CSC:stä ja koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii Annu Jylhä-Pyykönen OKM:stä.

Hankkeen taustalla on vuonna 2011 valmistunut selvitys Tieto käyttöön. Tiekartta tutkimuksen sähköisten tietoaineistojen hyödyntämiseksi. Sen mukaan osa julkisesti rahoitetuista tietoaineistoista on vaikeasti hyödynnettävissä. Tietoaineistojen varastointi ja organisointi on hajanaista. Lisäksi lainsäädäntö on epäselvä ja tietoaineistojen käyttöehdot sekä maksukäytännöt sekavia.

Selvityksen tehnyt työryhmä ehdottaa lainsäädännön kehittämistä siten, että se tukisi tietoaineistojen saatavuutta ja hyödyntämistä tutkimuksessa ja päätöksenteossa maksutta. Lisäksi tulisi huomioida tietosuojakysymykset niin, etteivät ne estä laadukasta tutkimusta.

Lisätietoja:
– opetusneuvos Juha Haataja (OKM), puh. 09 160 77363
– johtaja Pirjo-Leena Forsström (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy), puh. (09) 457 2273

Tietoa Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeesta