Hyppää sisältöön

Kehittämisavustus vähän liikkuvien nuorten liikunta-aktiivisuuden edistämiseen ajalle 1.12.2022 – 31.12.2023

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi kehittämisavustustuksen vähän liikkuvien nuorten liikunta-aktiivisuuden edistämiseen. Avustuksen tavoitteena on lisätä suosituksiin nähden vähiten liikkuvien nuorten fyysistä aktiivisuutta, liikuntaa ja liikunnallista elämäntapaa. Avustuksen pyrkimyksenä on tukea nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia liikunnan keinoin.

Koronapandemian aikana koulut ja oppilaitokset siirtyivät etäopetukseen, julkisia tiloja suljettiin ja liikkumista sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä rajoitettiin. Nuoret olivat ikäluokista niitä, joihin rajoitusten hyvinvointivaikutusten on havaittu kohdistuvan haitallisimmin.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimuksen mukaan vähän liikkuvia (0–2 päivänä viikossa) oli 13-vuotiaista kymmenes (11 %) ja 15-vuotiaista vajaa viidennes (15%) (LIITU 2022), tytöistä useampi kuin pojista. Lukiolaisista vähän liikkuvia oli viidennes (22 %) ja ammattioppilaitosten nuorista kolmannes (29 %). Lukioikäisistä tytöt liikkuivat poikia vähemmän, kun taas ammattioppilaitosten nuorten keskuudessa sukupuolten välillä ei ollut eroa. (LIITU 2021.) Toimintarajoitteisten nuorten on eri tutkimuksissa havaittu liikkuvan muita nuoria vähemmän.

Liikkumisen lisäämisellä on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia nuorten terveyteen ja fyysiseen kuntoon, mielen hyvinvointiin, opiskelu- ja työkykyyn sekä sosiaalisiin suhteisiin, osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen.

Haussa painotetaan useiden toimijoiden laaja-alaisia yhteishankkeita, joissa yksi taho toimii hankkeen hallinnoijana ja koordinoijana. Hankkeiden välisessä kilpailussa poikkihallinnollisuus katsotaan eduksi. Avustusta voidaan myöntää korkeintaan kahdelle eri hankkeelle.

Avustusta voidaan myöntää

  • rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille yleishyödylliseen valtakunnalliseen tai valtakunnallisesti merkittävään toimintaan.

Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää

  • kunnille, jos hankkeen päätarkoitus on yksittäisen/-sten kunnan/-tien paikallinen toiminta,
  • yksittäisille työyhteisöille,
  • liikuntaseuroille, ja
  • yksityisille henkilöille.

Avustuksiin voidaan käyttää enintään 200 000 euroa.

Hakuaika alkaa 4.10.2022.
Hakuaika päättyy 7.11.2022 klo 16:15.

Avustuspäätökset pyritään tekemään marraskuun 2022 aikana. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

  • Liikuntalaki (390/2015)
  • Valtionavustuslaki (688/2001)
  • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
  • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Lisätietoja

Hallinnollinen avustaja Tiia Liuskanto, OKM, puh. 0295 330 320
Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, OKM, puh. 0295 3 30054

Sähköpostiosoitteet muotoa:
[email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta:
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.