Hyppää sisältöön

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulaki lausunnoille

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 11.6.2020 11.17
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain lausuntokierrokselle. Kokeilu on tarkoitus toteuttaa vuosina 2021-2024. Kokeiluun voisivat osallistua vuonna 2016 ja 2017 syntyneet lapset. Kokeiluun osallistuvat kunnat ja toimipaikat valitaan otantana.

Hallitusohjelman tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa. Yhdeksi keinoksi on valittu se, että esiopetuksesta ja alkuopetuksesta muodostetaan nykyistä yhtenäisempi ja joustavampi kokonaisuus. Kaksivuotisen esiopetuksen toteuttamista selvitetään osana tätä kokonaisuutta.

- Tämä kokeilu tuottaa arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi ja edistää varhaiskasvatuksen laatua ja tasa-arvoa, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Kaksivuotisen esiopetuksen piiriin pyritään saamaan 10 000 lasta. Kokeilua varten laaditaan oma opetussuunnitelma. Kokeiluun liittyy tutkimushanke, jonka avulla arvioidaan kokeilun toteutumista ja vaikuttavuutta.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi selvitetään esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja. Tavoitteena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kokeiluun osallistuville kunnille korvataan kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuvien lasten määrän mukaisesti kokeilun ensimmäisestä vuodesta aiheutuvat lisäkustannukset kunnan keskimääräisten esiopetuskustannusten ja varhaiskasvatusmaksujen menetyksen mukaisesti valtionavustuksella.

Lausuntoja voi antaa 24.7. mennessä Lausuntopalvelussa

Lisätietoja:

  • erityisasiantuntija Mervi Eskelinen, puh. 02953 30160
  • hallitussihteeri Marjaana Larpa, puh. 02953 30350
Koulutus Li Andersson Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus