Hyppää sisältöön

Hankeavustukset ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhdistymisen tukemiseen

Avustus

Yksi ammatillisen koulutuksen palvelukyvyn edellytystekijä on toimiva järjestäjärakenne, jossa eri tavoin profiloituneet ammatillisen koulutuksen järjestäjät muodostavat sekä alueellisesti että valtakunnallisesti tarkoituksenmukaisen koulutuspalvelujen tarjonnan rakenteen. Valtionavustuksena myönnettävällä ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksella voidaan tukea sellaista palvelurakenteen kehittämistä, joka edistää ammatillisen koulutuksen saatavuutta ja laatua.

Valtionavustuksena myönnettävää strategiarahoitusta voidaan myöntää koulutuksen järjestäjien yhdistymisestä aiheutuviin lisämenoihin. Tällaisia menoja saattavat olla esimerkiksi väliaikaiset henkilöstömenot, tietojärjestelmien yhtenäistämisestä aiheutuvat kustannukset, konsulttipalveluiden hankinta. Jos yhdistymisiin liittyy tila- ja laitejärjestelyjä, voi kustannukset sisällyttää tämän kehittämiskokonaisuuden alle. Yhdistymisen tukemiseen tarkoitetulla valtionavustuksella ei voi tehdä kokonaan uusia tila- tai laiteinvestointeja. Valtionavustusta fuusioiden tukemiseksi voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi.

Avustusta voidaan myöntää hakemuksesta koulutuksen järjestäjille, joilla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 22 §:n mukainen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa.

Hakuaika alkaa 20.9.2023 klo 10 ja päättyy 25.10.2023 klo 16:15. Avustuksiin voidaan käyttää enintään noin 540 000 euroa. Avustus myönnetään ajalle 1.1.2023-31.12.2024. Päätökset pyritään tekemään marraskuussa 2023. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Valtionavustuslaki (688/2001)

Koulutus

Lisätietoja

Opetusneuvos Anne Ekroth (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala), puh. 02953 30104, [email protected]

Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa), puh. 02953 30166, [email protected]

Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta), puh. 02953 30183, [email protected]

Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi), puh. 02953 30249, [email protected]

Erityisasiantuntija Janne Savolainen (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi), puh. 02953 30187, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://okm.fi/avustukset