Hyppää sisältöön

Hallitukselta 25 miljoonan euron panostus korkeakouluopetukseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 3.2.2017 12.18
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt korkeakouluille 25 miljoonan euron erityisavustuksen. Rahoitettavilla hankkeilla parannetaan oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua ja opiskelijalähtöisyyttä, sekä edistetään koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta. Hankkeet lisäävät korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja uudistavat toimintatapoja ja oppimisympäristöjä.

- Näillä rahoilla tuetaan opiskelijavalintojen uudistamista, kehitetään joustavia opintopolkuja, uudistetaan oppimisympäristöjä ja digitaalista opintotarjontaa sekä korkeakoulujen välistä ja toisen asteen koulutuksen kanssa tehtävää yhteistyötä. Korkeakoulutuksen laadun parantaminen vahvistaa yliopistojamme ja ammattikorkeakoulujamme kansainvälisesti, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Erityisavustus on osa hallituksen Nopeutetaan siirtymistä työelämään -kärkihanketta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa 17 kehittämishanketta. Niissä painottuvat seuraavat teemat: yhteinen opintotarjonta, ristiin opiskelu ja tietojärjestelmät, opiskeluhyvinvointi ja esteettömyys, työhön kiinnittyminen ja uraohjaus, alakohtainen kehittäminen, korkeakoulupedagogiikan ja digipedagogiikan osaamisen kehittäminen, opiskelijavalinnat ja kielten opetus.

Rahoituksesta 13,2 miljoonaa kohdentuu hankkeille, joissa päähakijana on yliopisto ja 11,8 miljoonaa hankkeille, joissa päähakijana on ammattikorkeakoulu. Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään korkeakoulujen välistä yhteistyötä, joten päähakijan lisäksi rahoitusta voivat korkeakoulujen välisten sopimusten mukaisesti saada myös muut hankkeeseen osallistuvat korkeakoulut. Opetus- ja kulttuuriministeriöön jätettiin 42 hakemusta, ja avustuksia haettiin yhteensä 73 miljoonaa euroa.

- Avustusta saavat hankkeet hyödyttävät opiskelijoita ja korkeakoulukenttää laajasti. Korkeakouluihin syntyy uusia toimintamalleja, digitaalisia oppimisympäristöjä ja opintotarjontaa. Nämä kaikki sujuvoittavat opintojen etenemistä, nopeuttavat valmistumista ja tarjoavat korkeakouluopiskelijoille ympärivuotisia opiskelumahdollisuuksia, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen painottaa.

Paljon hyviä ja kehittämisen arvoisia hankkeita jäi tällä kertaa myös rahoittamatta. Uusi mahdollisuus hakea erityisavustusta vuosina 2018-2020 toteutettaviin hankkeisiin avautuu kuitenkin jo maaliskuussa.

Nyt rahoitettavat hankkeet käynnistyvät vuonna 2017 ja päättyvät viimeistään vuonna 2019. Niiltä edellytetään väliraportointia alkuvuodesta 2018.

Lisätietoja:
- erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246, heikki.kuutti.uusitalo at minedu.fi
- ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, puh. 02953 30117, ilmari.hyvonen at minedu.fi
- opetusneuvos Johanna Moisio, puh. 0295 3 30216, johanna.moisio at minedu.fi
- opetusneuvos Aija Töytäri, puh. 0295 3 30197, aija.toytari at minedu.fi
- opetusneuvos, ryhmän päällikkö Birgitta Vuorinen, puh. 0295 3 30335, birgitta.vuorinen at minedu.fi

Myönnetyt avustukset
 

Korkeakoulutus ja tiede Kärkihankkeet Sanni Grahn-Laasonen Sipilän hallitus